Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521010A Kypsyysnäyte, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka / Kandidaatintutkinto, 0 op / 0 ov 
Tunniste 521010A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kypsyysnäyte, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka / Kandidaatintutkinto  Lyhenne Kypsn ELLI 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4306 Sähkötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Sähkötekniikan ala 

Kuvaus
Laajuus 

0; Kypsyysnäyte sisältyy kandidaatintyön kokonaislaajuteen (8 op).

 
Opetuskieli 

Suomi/ruotsi/muu

 
Ajoitus 

1-4

 
Osaamistavoitteet 

Kypsyysnäytteen suoritettuaan opiskelija on osoittanut omaavansa työelämän vaatimusten mukaisen  kielitaidon.

 
Sisältö 

Kypsyysnäytteen tavoitteena on tarkistaa opiskelijan perehtyneisyys kandidaatintyön alaan sekä sen kotimaisen kielen erinomainen taito, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä.

 
Järjestämistapa 

Kypsyysnäyte kirjoitetaan kandidaatintyön ohjaajan antamasta aiheesta valvotussa kirjoitustilaisuudessa.

 
Toteutustavat 

Kirjallinen suoritus, jonka ohjeellinen laajuus on noin kolme sivua.

 
Kohderyhmä 

-

 
Esitietovaatimukset 

Kypsyysnäyte voidaan kirjoittaa, kun kandidaatintyöhön liittyvät kaikki muut osiot on suoritettu.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Kandidaatintyö.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kypsyysnäytteen tarkastaa ja hyväksyy työn ohjaaja.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Kandidaatintyön valvoja.

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: