Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
410051Y Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät II, 1 op 
Tunniste 410051Y  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät II  Lyhenne Kasvatustieteel 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

1 op

 
Opetuskieli 

Suomi/englanti

 
Ajoitus 

Periodeilla II & IV

 
Osaamistavoitteet 

Opintojaksolla opiskelija syventää tiedonhakutaitojaan niin, että hän osaa hakea tieteellistä tietoa pro gradu-tutkielmaansa varten. Lisäksi hän käyttää tieteellisen tiedon arvioinnin työkaluja ja ymmärtää tieteellisen julkaisutoiminnan periaatteita. Opiskelija käyttää viitteidenhallintajärjestelmän eri ominaisuuksia monipuolisesti.

 
Sisältö 
  • tiedonhaun teoriaa
  • tieteenalan tärkeimmät tietokannat
  • erilaiset tiedonhakutekniikat
  • tieteenalan erilaiset julkaisukanavat
  • tiedonhaun tallentaminen tietokantoihin ja uuden tiedon automaattinen seuranta tietokantojen vahtipalvelujen avulla
  • tieteellisen tiedon arviointi
  • RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä
 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

luento-opetus, itsenäinen työskentely

 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Suositellaan pro gradu -tutkielman aloittamisen yhteyteen

 
Oppimateriaali 

Ei ole

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustehtävien tekeminen

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Tiedekirjasto Pegasuksen informaatikot, pegasustieto(at)oulu.fi

 
Työelämäyhteistyö 

Ei ole

 
Lisätiedot 

Kurssin www-sivu: http://www.oulu.fi/kirjasto/410051y

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät II (4. periodi)  Opintojakso  Kulmala, Seija Inkeri  15.03.18 -12.04.18

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: