Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
410050Y Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I, 1 op 
Tunniste 410050Y  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I  Lyhenne Kasvatustieteel 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

1 op

 
Opetuskieli 

Suomi/englanti

 
Ajoitus 

Periodeilla I, II, III & IV

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa. Opiskelija osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja ja viitteidenhallintajärjestelmää sekä osaa arvioida eri tiedonlähteitä.

 
Sisältö 
  • tiedontarpeen eli tutkimusaiheen käsitteellistäminen hakutermeiksi
  • tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja muut tiedonlähteet
  • tiedonhakuprosessi: hakutekniikat ja hakutulosten analysointi
  • viitteidenhallintajärjestelmän hyödyntäminen
 
Järjestämistapa 

Lähi- tai verkko-opetus

 
Toteutustavat 

Toteutustavat vaihtelevat: joko luento-opetus tai verkkotyöskentely, itsenäinen työskentely

 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Suositellaan kandidaatintutkielman aloittamisen yhteyteen

 
Oppimateriaali 

Ei ole

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen lähi- tai verkko-opetukseen, harjoitustehtävien tekeminen

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Tiedekirjasto Pegasuksen informaatikot, pegasustieto(at)oulu.fi

 
Työelämäyhteistyö 

Ei ole

 
Lisätiedot 

Kurssin www-sivu:

http://www.oulu.fi/kirjasto/410050y

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: