Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
407062A Ohjelmointi perusopetuksessa, 5 op 
Tunniste 407062A  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Ohjelmointi perusopetuksessa  Lyhenne Ohjelmointi per 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Jari Laru 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Kevät 2019

 
Osaamistavoitteet 
 • Osaa soveltaa yhteisöllisen ongelmanratkaisun työtapaa ohjelmoinnin kontekstissa.
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa peruskoulun opetussuunnitelman mukaisia kokonaisuuksia joissa ohjelmointi on yksi osa oppimista.
 • Tuntee algoritmisen ajattelun perusteet.
 • Tuntee aloittelijoille suunnatut ohjelmointityökalut ja on tutustunut niistä syvemmin ainakin yhteen.
 • Ymmärtää automaation alkeet.
 
Sisältö 
 • Yhteisöllisen ongelmanratkaisun teoreettiseen viitekehykseen tutustuminen
 • Tutustuminen ohjelmoinnin sisältöön peruskoulun opetussuunnitelmassa
 • Algoritmisen ajattelun perusteiden harjoittelu ohjelmoimalla sekä tietokoneiden kera että erilaisia leikkejä ja muita harjoitteita soveltaen
 • Perustason ohjelmointityökalujen perusteet  esim. Computercraft, Scratch Jr, Scratch, Snap, kooditunti
 • Perustason robotiikka: esim. Lego WeDo, PicoBoard, Edison, Lego Mindstorms
 • Ohjelmointi ja/tai robotiikkakerhon toteutuksen suunnittelu ja harjoittelu (Toteutuksen voi suorittaa avoin workshop-kurssin puitteissa.)
 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

Ohjelmointiharjoitukset

Soveltavat tehtävät, itseohjautuva työskentely

 
Toteutustavat 

Pienryhmätyöskentelyä ja itsenäistä (ryhmä)työskentelyä (sisältää ohjelmointiharjoitusten suorittamisen) yhteensä 133,5 h

 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

ei ole

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa tiedekunnan vapaavalintaisia opintoja

 
Oppimateriaali 

Oppimateriaalit ilmoitetaan kurssin alkaessa

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Läpäistäkseen opintojakson opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti pienryhmätyöskentelyn tehtävät, ohjelmointiharjoitukset ja projektisuunnitelma (kerho tai muu soveltuva).

 
Arviointiasteikko 

hyv/hyl

 
Vastuuhenkilö 

Jari Laru

 
Työelämäyhteistyö 

Kerhototeutus ja/tai vierailu

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Ohjelmointi perusopetuksessa  Opintojakso  Jari Laru  10.01.19 -03.05.19

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: