Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
407047A Kypsyysnäyte, 0 op / 0 ov 
Tunniste 407047A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Kypsyysnäyte  Lyhenne Kypsyysnäyte 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

0 op

 
Opetuskieli 

Kypsyysnäyte kirjoitetaan äidinkielellä

 
Ajoitus 

3. opintovuosi

 
Osaamistavoitteet 

Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) mukaan kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa suorittavien on kirjoitettava kirjallinen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

 
Toteutustavat 

Kypsyysnäytteen kirjoittaminen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua WebOodissa koodille 407047A (Kypsyysnäyte/Kandidaatintutkielma) sen jälkeen, kun tutkielman ohjaaja on antanut tutkielmalle kansitusluvan. Kypsyysnäytettä varten kandidaatintyön ohjaaja antaa 2-3 tutkielman alaan liittyvää aihetta, joista opiskelija valitsee yhden. Kypsyysnäytteen kirjoittamiseen on varattu aikaa kolme (3) tuntia.

 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa pääaineen aineopintoja

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Lue lisää http://www.oulu.fi/ktk/opinnaytetyot

 

 
Arviointiasteikko 

Sisällön ja kielen osalta hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Sari Harmoinen sekä seminaariryhmien ohjaajat

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: