Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
300002M Tiedonhankinta opinnäytetyössä, 1 op 
Tunniste 300002M  Voimassaolo 01.08.2009 -
Nimi Tiedonhankinta opinnäytetyössä  Lyhenne Tiedonhankinta 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoMuut opinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Luonnontieteellinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Klintrup, Outi-Mirjami 

Kuvaus
Laajuus 

1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Kurssi järjestetään syyslukukaudella periodilla II ja kevätlukukaudella periodilla IV. Suositellaan pro gradun/diplomityön aloittamisen yhteyteen.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa hakea tieteellistä tietoa opinnäytetyötään varten

- osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä

- ymmärtää tieteellisen julkaisutoiminnan periaatteita

- osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.

 
Sisältö 

Tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tieteellisen tiedon arvioinnin työkalut ja RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h

 
Kohderyhmä 

Vapaavalintainen

 
Oppimateriaali 

Verkko-oppimateriaali: Tiedonhaun tieteenalaoppaat soveltuvin osin

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Outi Klintrup

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tiedonhankinta opinnäytetyössä  Opintojakso  Klintrup, Outi-Mirjami  29.10.20 -08.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: