Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091833A-04 Parodontologia III, 0 op / 0 ov 
Tunniste 091833A-04  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Parodontologia III  Lyhenne Parodontol III 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Meeri Ojala 
Pernu, Hilkka Elina 

Kuvaus
Laajuus 

0 op (osa 9 opintopisteen Protetiikka I -opintoja, vastaa 1 opintopisteen työmäärää)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

3. lukuvuoden kevätlukukausi (DC6), Aineopinnot

 
Osaamistavoitteet 

Hallita purennan kuntoutus osana parodontologista hoitoa

 
Sisältö 

Parodontiumiin kohdistuvan purentatrauman diagnostiikka, hoidon aiheet ja tavanomaiset hoitomuodot. Parodontiumiin kohdistuva sekundaarinen purentatrauma, parodontaalisesti vaurioituneen hampaiston purennan kuntoutus

 
Toteutustavat 

Itseopiskelu, luennot, harjoitustyöt

 
Kohderyhmä 

3. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Purennan kuntoutus -juonne, Protetiikka I

 
Oppimateriaali 

Newman and Carranzas Clinical Periodontology. Thirteenth (13th) Edition. Newman, Takei, Klokkevold, Carranza. W.B. Saunders Company (2019). ISBN: 978-0-323-52300-4. (tai uusin painos, josta asiasisällöltään vastaavat sivut).

Kertauksena:
Kpl 3:27-29 & 32-49, Kpl 13:199-202, Kpl 24:320-321, Kpl 32:391-393, Kpl 33:405-406,
Kpl 35:419-421

Uudet sivut:
Kpl 25: 328-336, Kpl 55:574-581, Kpl 70:704 & 704.e

Opintojaksolla jaettava materiaali.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä .

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Lähiopetus, jossa läsnäolovelvoite. Fantom ja simulaatioharjoittelu.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5, jossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Harjoitustyöt hyväksytty / hylätty suoritusten perusteella.

 
Vastuuhenkilö 

Osastonhammaslääkäri Hilkka Pernu

Yliopisto-opettaja Meeri Ojala

 
Lisätiedot 

Opetus sisältyy oppiaineen loppukuulusteluun.
Kunkin opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä seuraavaan jaksoon osallistumiselle. Loppukuulusteluun osallistuminen edellyttää kaikkien jaksojen hyväksyttyä suorittamista ja osoitusta hallita parodontologinen hoito (vaadittujen potilashoitojen hyväksytty suorittaminen) ja toimiminen moniammatillisessa tiimissä. Loppuarvosanaan vaikuttavat opintojaksojen sekä loppukuulustelun arvosanat ja arvio kliinisistä opinnoista.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: