Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091833A-03 Materiaalioppi, 0 op / 0 ov 
Tunniste 091833A-03  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Materiaalioppi  Lyhenne Materiaalioppi 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Ritva Näpänkangas 

Kuvaus
Laajuus 

0 op (osa 9 op opintoja, vastaa 1,5 op työmäärää)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

DC6, Aineopinnot

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää hammasprotetiikassa yleisimmin käytetyt materiaalit ja niiden tekniset ja biologiset ominaisuudet.

 
Sisältö 

Hammasprotetiikassa käytettävät materiaalit ja niiden ominaisuudet

 
Järjestämistapa 

Luennot, ryhmätyöt

 
Toteutustavat 

Luennot, ryhmätyöt

 
Kohderyhmä 

3. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Purennan kuntoutus -juonne, Protetiikka I

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali

O’Brien WJ. Dental materials and their selection. 4th ed. Quintessence Publishing Co 2008. ss 1-24.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä .

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kuulustelu

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Asteikolla 0-5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistotutkija Ritva Näpänkangas, professori Kirsi Sipilä

 
Työelämäyhteistyö 

Yhteistyössä paron purennankuntoutus kuitulujitteet teoria + fantom (GC/Stick Tech)

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: