Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091833A-02 Irtoprotetiikka I, 0 op / 0 ov 
Tunniste 091833A-02  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Irtoprotetiikka I  Lyhenne Irtoprot I 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Ritva Kuoppala 

Kuvaus
Laajuus 

0 op (osa 9 op opintoja, vastaa 3 op työmäärää)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

DC6 – DC7, Aineopinnot

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa tunnistaa ja diagnosoida hampaiden menetysten aiheuttamat muutokset purentaelimistössä ja pystyy huomioimaan ne purennan kuntoutuksessa
- osaa tehdä irtoproteesipotilaan purentaelimistön kliinisen tutkimuksen ja hoitosuunnitelman
- osaa kertoa hoidon indikaatiot ja tietää osaproteesityypit ja proteesin rakenteet
- hallitsee tavanomaisten levyosaproteesien ja rankaproteesien suunnitteluperiaatteet ja hoidon toteutuksen
- osaa arvioida ja toteuttaa irtoproteesihoitoon liittyvät valmistelevat toimenpiteet
- kykenee yhdistämään kiinteää ja irtoprotetiikkaa osana potilaan kokonaisvaltaista purennan kuntoutusta
- osaa arvioida hoidon prognoosia ja suunnitella potilaan ylläpito- ja jatkohoitoa

 
Sisältö 

Irtoproteesipotilaan tutkiminen; preproteettinen hoito; hoidon kliiniset työvaiheet; laboratoriotekniikka (pääpiirteet); suunnitteluharjoitukset ja demonstraatiot

 
Järjestämistapa 

Luennot, demonstraatiot, suunnitteluharjoitukset

 
Toteutustavat 

Luennot, demonstraatiot, suunnitteluharjoitukset

 
Kohderyhmä 

Hammaslääketieteen 3.-4. vuoden opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Purennan kuntoutus -juonne, Protetiikka I

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali

Molin Thorén Margareta, Gunne Johan (eds.) Textbook of removable prosthodontics - the Scandinavian approach. Munksgaard Danmark 2012.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Suunnitteluharjoitusten suorittaminen, juonnekuulustelu yhdessä opintojakson 'Purennan kuntoutus osana parodontologista hoitoa' kanssa. Kahden osaprotetiikan potilaan hoitosuunnitelman esittäminen proteesiosaston kokouksessa.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Asteikolla 0-5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Ritva Kuoppala, professori Kirsi Sipilä

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: