Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091833A-01 Kiinteä protetiikka I, 0 op / 0 ov 
Tunniste 091833A-01  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Kiinteä protetiikka I  Lyhenne Kiinteä prot I 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Ritva Näpänkangas 

Kuvaus
Laajuus 

0 op (osa 9 op opintoja, vastaa 3,5 op työmäärää)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

DC6-DC7, Aineopinnot

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa kliinisesti tutkia kruunu- ja siltaproteettisen potilaan sekä arvioida erilaisten kruunu- ja siltaproteesien indikaatioita ja kontraindikaatioita

- osaa tehdä ja toteuttaa proteettisen hoitosuunnitelman

- osaa arvioida ja toteuttaa kruunu- ja siltaproteesihoitoon liittyvät valmistelevat toimenpiteet

- osaa suorittaa hoidon kliiniset välivaiheet

- osaa suunnitella pintakiinnitteisen siltaratkaisun, valita materiaalit kevytsiltoihin ja on selvillä kiinnitysperiaatteista ja uudelleenkiinnittämisestä

- tietää ja ymmärtää laboratoriotekniset työvaiheet ja digitaalisen työnkulun

- osaa arvioida yksilöllisesti ylläpito- ja jatkohoidon tarvetta

- osaa arvioida kiinteiden proteesien korjaustarpeen ja tietää korjaustoimenpiteet

 
Sisältö 

Erilaiset kruunu- ja siltaproteesityypit; jäljennösmenetelmät ja muut kliiniset työvaiheet; kiinteiden proteesien laboratoriotekniikka; pintakiinnitteisten siltojen indikaatiot, preparointiperiaatteet ja kliiniset työvaiheet

 
Järjestämistapa 

Luennot, demonstraatiot, harjoitustyöt, videodemonstraatiot, digitaaliset työvaiheet

 
Toteutustavat 

Luennot, demonstraatiot, harjoitustyöt, videodemonstraatiot, digitaaliset työvaiheet

 
Kohderyhmä 

3.-4. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Purennan kuntoutus -juonne, Protetiikka I

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali

Shillingburg HT et al. Fundamentals of fixed prosthodontics. 4 th ed. Quintessence Publishing Co 2012.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä .

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Harjoitustöiden suorittaminen ja kirjallinen kuulustelu

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Asteikolla 0-5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistotutkija Ritva Näpänkangas, Yliopistonlehtori Ritva Kuoppala

 
Työelämäyhteistyö 

Fantom-opetuksessa jäljennös- ja materiaaliopetus

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: