Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091791S Suupatologia, 5-6 op 
Tunniste 091791S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Suupatologia  Lyhenne Suupatologia 
Laajuus5-6 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Salo, Tuula Anneli 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

5. vuoden syksy

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tuntee suuontelon, hampaiden ja leukojen anatomisen ja histologisen rakenteeen
  • tuntee suuontelon ja leukojen normaalirakenteen variaatiot
  • osaa suun limakalvo- pehmyt- ja kovakudossairauksien histopatologiseen diagnostiikkaan liittyvät vaiheet
  • tietää histopatologisten tulosten tulkinnan
  • ymmärtää suusyöpäpotilaan diagnostiikan ja hoidon erityispiirteet
  • ymmärtää teoreettista perustietoa ja tieteellistä tutkimusta, jotta kykenee seuraamaan, analysoimaan kriittisesti ja omaksumaan uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa.
 
Sisältö 

Kliiniset ja histopatologiset löydökset suun limakalvosairauksissa; hammasperäisissä, sylkirauhas-, pehmytkudos- ja luukasvaimissa sekä tulehduksellisissa ja autoimmuunipohjaisissa sairauksissa suuontelon ja leukojen alueella. Lisäksi perehdytetään syöpäpotilaan diagnostiikkaan ja hoitoon.

 
Järjestämistapa 

Luennot, ryhmätyö ja/tai itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Luennot, ryhmätyö ja/tai itseopiskelu

 
Kohderyhmä 

5. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Kaikki prekliiniset opintojaksot suoritettuna, 091791A Suun limakalvosairaudet.

 
Oppimateriaali 

 

Luentomuistiinpanot, oppimateriaali soveltuvin osin:

Regezi JA, Sciubba J, Jordan RCK. Textbook: Oral & Maxillofacial Pathology: Clinical-Pathologic Correlations. 7th edition. WB Saunders Co., Philadelphia, PA, 2008

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä .

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallinen kuulustelu

 
Arviointiasteikko 

Arvioinnissa on käytössä 0-5 numeerinen asteikko, jossa 0 merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Tuula Salo

 
Työelämäyhteistyö 

Potilaan kokonaishoito Oulun kaupungin opetushammashoitolassa. Poliklinikkapalvelu limakalvosairauksien vastaanotolla.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Suupatologia  Opintojakso  Salo, Tuula Anneli  27.08.21 -31.03.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: