Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091791S Suupatologia, 5-6 op 
Tunniste 091791S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Suupatologia  Lyhenne Suupatologia 
Laajuus5-6 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Salo, Tuula Anneli 

Kuvaus
Laajuus 

6 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

5. lukuvuoden syyslukukausi, Aineopinnot ja syventävät opinnot

 
Osaamistavoitteet 

Yleisvaatimuksena ovat kaikille hammaslääkäreille välttämättömät perustiedot suuontelon, hampaiden ja leukojen anatomisista ja histologisista rakenteista. Opiskelija osaa opintojakson jälkeen suuontelon ja leukojen normaalirakenteen variaatiot sekä suun limakalvo- pehmyt- ja kovakudossairauksien histopatologiseen diagnostiikkaan liittyvät vaiheet ja tulosten tulkinnan sekä suusyöpäpotilaan diagnostiikan ja hoidon erityispiirteet.  Lisäksi edellytetään teoreettisten perustietojen ja tieteellisen tutkimuksen ymmärtämistä, jotta opiskelija kykenee seuraamaan, analysoimana kriittisesti ja omaksumaan uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa.

 
Sisältö 

Kliiniset ja histopatologiset löydökset suun limakalvosairauksissa; hammasperäisissä, sylkirauhas-, pehmytkudos- ja luukasvaimissa sekä tulehduksellisissa ja autoimmuunipohjaisissa sairauksissa suuontelon ja leukojen alueella. Lisäksi perehdytetään syöpäpotilaan diagnostiikkaan ja hoitoon (5KORV 0.2 op).

 
Järjestämistapa 

luennot, ryhmätyö ja/tai itseopiskelu

 
Toteutustavat 

luennot, ryhmätyö ja/tai itseopiskelu

 
Kohderyhmä 

5. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Pakolliset edeltävät opinnot: kaikki prekliiniset opintojaksot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

090302A Suupatologia

Pakolliset edeltävät opinnot: kaikki prekliiniset opintojaksot

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste

Oppimateriaali soveltuvin osin:

Regezi JA, Sciubba J, Jordan RCK. Textbook: Oral & Maxillofacial Pathology: Clinical-Pathologic Correlations. 7th edition. WB Saunders Co., Philadelphia, PA, 2008

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä .

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

loppukuulustelu

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Tuula Salo

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: