Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091791A Suun limakalvosairaudet, 3 op 
Tunniste 091791A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Suun limakalvosairaudet  Lyhenne Suun limakalvos 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Salo, Tuula Anneli 

Kuvaus
Laajuus 

3 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

4. lukuvuosi, kevätlukukausi, Aineopinnot

 
Osaamistavoitteet 

Yleisvaatimuksena ovat kaikille hammaslääkäreille välttämättömät perustiedot suun limakalvojen anatomisista ja histologisista perusrakenteista. Opiskelija tuntee opintojakson jälkeen suun limakalvojen normaalirakenteen variaatiot ja osaa limakalvosairauksien diagnostiikan. Opintojakson suoritettuaan opiskelijan tulee osata hoitaa suun tavallisimmat limakalvosairaudet.

 
Sisältö 

Suun limakalvosairauspotilaan tutkiminen mukaan lukien kudoskoepalan otto. Limakalvosairauksien yhteydet yleisterveyteen (mm. iho- ja sukupuolitaudit, HIV-infektio). Suun limakalvosairauksien hoidon ja potilaiden seurannan periaatteet terveydenhuollossa. Seuraavien suun limakalvosairauksien kliinis-patologiset piirteet ja hoito; rakkulataudit, haavaumat, pääosin vaaleat, sini-punaiset tai pigmenttileesiot; verruka-papillaariset ja sidekudossairaudet; suusyöpävaaraa lisäävät muutokset ja suusyöpä. Suupolte- ja Sjögrenin syndroomapotilaiden diagnostiikkaan ja hoitoon liittyviä erityispiirteitä.

 
Järjestämistapa 

Luennot, ryhmätyö ja/tai itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Luennot, ryhmätyö ja/tai itseopiskelu

 
Kohderyhmä 

4. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Pakolliset edeltävät opinnot: kaikki prekliiniset opintojaksot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

091791S Suupatologia

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste

Oppimateriaali soveltuvin osin:

Regezi JA, Sciubba J, Jordan RCK. Textbook: Oral & Maxillofacial Pathology: Clinical-Pathologic Correlations. 7th edition. WB Saunders Co., Philadelphia, PA, 2008

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallinen kuulustelu

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Tuula Salo

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä. Osallistuminen diagnostiikkaosaston limakalvopoliklinikan toimintaan.

 
Lisätiedot 

Suun limakalvosairaudet -kurssin kuulustelun läpäiseminen on edellytyksenä osallistumiseen diagnostiikkaosaston limakalvopoliklinikan toimintaan.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: