Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091782S Terveydenhuolto V, 3 op 
Tunniste 091782S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Terveydenhuolto V  Lyhenne Terveydenh V 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Marja-Liisa Laitala 

Kuvaus
Laajuus 

3 op, sisältää opintokokonaisuudet 091782S-01 Lähiesimiestyö (1,5 op) ja 091782S-02 Toimiminen hammaslääkärinä suun terveydenhuollossa (1,5 op)

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

5. lukuvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Ks. osaamistavoitteet:

  • 091782S-01 Lähiesimiestyö
  • 091782S-02 Toimiminen hammaslääkärinä suun terveydenhuollossa
 
Sisältö 

Esimiestyö, alaistaidot ja työn hallinta, elinikäisen oppimisen periaate, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet, ajankohtaiset terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus, ryhmätyöt ja itsenäinen opiskelu

 
Kohderyhmä 

5. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Sisältää opintokokonaisuudet 091782S-01 Lähiesimiestyö (1,5 op) ja 091782S-02 Toimiminen hammaslääkärinä suun terveydenhuollossa (1,5 op)

 
Oppimateriaali 

Kurssin alussa ilmoitettava materiaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Oppimisen arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään sanallista arviota hyväksytty tai hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistotutkija Marja-Liisa

Tutkinto-ohjelmavastaava Raija Lähdesmäki

 
Lisätiedot 

Opintojaksoon kuuluva 091782S Lähiesimiestyö toteutetaan yhdessä Oulun Ammattikorkeakoulun kanssa, sille osallistuvat myös suuhygienistiopiskelijat.

Opintojakso kuuluu Hammaslääkärin perustiedot ja taidot -juonteeseen.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: