Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091781S Terveydenhuolto IV, 2 op 
Tunniste 091781S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Terveydenhuolto IV  Lyhenne Terveydenh IV 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Marja-Liisa Laitala 

Kuvaus
Laajuus 

2 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

4. lukuvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee suunterveyden edistämisen ja suusairauksien ehkäisyn menetelmät
  • kykenee edistämään ja parantamaan yksilöiden ja eri väestöryhmien suunterveyttä
  • tunnistaa suusairaudet kansanterveysongelmana
  • tietää terveyspolitiikan keskeiset tavoitteet
  • tuntee julkisen suunterveydenhuollon toimintatavat ja hoidon porrastuksen perustan
 
Sisältö 

Yksilöiden ja väestöryhmien suunterveyden edistäminen, terveyspolitiikan keskeiset tavoitteet, työskentely julkisessa suunterveydenhuollossa, hoidon porrastus

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 24 h, kirjallinen oppimistehtävä ja itsenäinen opiskelu 30 h

 
Kohderyhmä 

4. lukuvuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Oppimateriaali 

Opintojakson alussa ilmoitetaan suositeltava kirjallisuus ja jaetaan ajankohtainen materiaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Oppimisen arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään sanallista arviota hyväksytty tai hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Marja-Liisa Laitala, HLT, EHL Saujanya Karki

 
Lisätiedot 

Opintojakso kuuluu Hammaslääkärien perustiedot ja -taidot  juonteeseen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Terveydenhuolto IV  Opintojakso  Marja-Liisa Laitala  23.11.21 -28.02.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: