Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091772S-02 Purennan kehityksen erityispiirteitä ja aikuisortodontia, 0 op / 0 ov 
Tunniste 091772S-02  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Purennan kehityksen erityispiirteitä ja aikuisortodontia  Lyhenne Aikuisortod. 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Pirttiniemi, Pertti Mikael 

Kuvaus
Laajuus 

0 op (osa 2 op opintoja, vastaa 0.5 op työmäärää)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

5. lukuvuoden syyslukukausi (DC9), Syventävät opinnot

 
Osaamistavoitteet 

Tavoitteena on, että opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa purennan erityispiirteitä kehittyvässä hampaistossa ja osaa diagnosoida purentavirheitä aikuisilta ja lähettää potilaita oikomishoitoon tarvittaessa sekä tuntee hoitojen ja hoitamatta jättämisen aiheuttamat riskit.

 
Sisältö 

Purennan kehityksen erityispiirteitä ja aikuisortodontian peruskäsitteet

 
Järjestämistapa 

Luennot

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 6 tuntia

 
Kohderyhmä 

Kaikki 5. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Aiempi oikomishoidon opetus ja terminologia, ennen oikomishoidon lopputenttiä

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi

Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot -juonne

Osa Purennan kehityksen erityispiirteitä -opintojaksosta

 
Oppimateriaali 

Opettajien jakamat luentomonisteet

Littlewood and Mitchell: An Introduction to Orthodontics, chapters 20-22, 5th Edition, Oxford

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä .

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään sanallista arviointiasteikkoa hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Osastonhammaslääkäri Tuomo Heikkinen ja professori Pertti Pirttiniemi

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Lisätiedot: Kuuluu oikomishoidon oppiaineen lopputenttivaatimuksiin

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: