Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091771A Ortodontia I, 7 op 
Tunniste 091771A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Ortodontia I  Lyhenne Ortodontia I 
Laajuus7 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Pirttiniemi, Pertti Mikael 

Kuvaus
Laajuus 

7 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

3. lukuvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Tavoitteena on, että opiskelija osaa kurssin käytyään arvioida purennanpoikkeamien esiintyvyyttä väestötasoisesti ja näiden merkitystä yksilön kannalta. Opiskelija osaa diagnosoida yleisimmät purennanpoikkeamat ja pystyy määrittämään vaikeusasteen. Opiskelija hallitsee kliiniset purennanpoikkeamien tutkimukselliset menetelmät ja osaa käyttää kuvantamista diagnostiikan apuna. Opiskelija osaa lisäksi kliinisen tutkimuksen yhteydessä arvioida purentaelimen toimintaa oikomishoidon hoidontarpeen kannalta. Opiskelija ymmärtää purennanpoikkeamien hoidon vaihtoehtoja ja hoidonajoituksen merkityksen. Opiskelija osaa rakentaa yleisimmin käytössä olevat oikomislaitteet ja ymmärtää potilaan kokonaisvaltaisen huomioimisen ja neuvonnan. Opiskelija hallitsee oikomishoitopotilaan ensiavun.

 
Sisältö 

091771A-01 Hampaiston oikomishoidon diagnostiikka (1 op):

Kliinisen ortodontian peruskäsitteet ja dokumentointi purennan tutkimuksessa. Käsitys purennanpoikkeamien hoitovaihtoehdoista hampaiston eri kehitysvaiheissa. Hoidossa käytettävät menetelmät ja laitteet sekä niihin liittyvä mekaniikka huomioiden kasvun ohjaamisen mahdollisuudet. Perustiedot purennan diagnoosin, hoidonsuunnittelun ja hoidon ajoituksen tekemiseksi.

091771A-02 Ortodontian perusvalmiudet

Osa 1 (2.7 op):

Ortodontian työkurssilla opitaan tuntemaan oikomishoidon välineet ja tarveaineet. Työkursseilla opitaan yksilöharjoitteina, pariharjoitteina ja opetusvideoiden kautta potilastyöskentelyn perusteet oikomishoidossa.

Työharjoitteina opitaan tekemään oikomishoidon alkutarkastus, johon kuuluu anamneesi, purennan status, hampaiston biologisen kehitysasteen rekisteröinti, purennan toiminta, kefalometrinen analyysi manuaalisti ja digitaalisesti, kasvojen ja hampaiston valokuvaus. Hampaiston jäljentäminen opitaan suoralla menetelmällä, jota seuraa kipsimallien valmistus hampaistosta. Lisäksi opitaan skannaamaan suoraan suusta 3D-malleja varten hampaisto ja purenta.

Osa 2 (2 op):

Eri tyyppiset purennan poikkeamat ja niiden hoitomahdollisuudet painottuen kehittyvään hampaistoon. Työharjoituksissa levityskojeiden mekaniikkaa, ortodonttisen renkaan laitto, kasvokaari ja vetojärjestely, varhainen ristipurennan hoito ja interseptiivinen hionta ahtauden hoidossa, yhteistyö teknisen laboratorion kanssa.

Osa 3 (1.3 op):

Biomekaniikka ja kudosreaktiot hampaan siirroissa irto- ja kiinteäkojehoidossa. Kojemekaniikasta opitaan kiinteän kojeen kiinnikkeiden kiinnitys, kaarilanka ja sen kiinnitys, kojeiden irrotus ja ylläpitolaitteiden valmistus ja kiinnitys. Opiskelija oppii taivuttamaan kiinteän kojeen ideaalikaaren ja retentiolangan. Suuhygienia purennan hoitoon liittyen. Oikomishoidon ensiapu. 3D-kuvantaminen oikomishoidossa. Retentiolevyn laboratorioteknisen valmistuksen demo.

 
Järjestämistapa 

Luennot, seminaarit, harjoitustyöt ja demonstraatiot

 
Toteutustavat 

Hampaiston oikomishoidon diagnostiikka (20h)

  • luennot, harjoitustyöt
  • monivalintatentti

Ortodontian perusvalmiudet - osat 1.-3.

Osa 1 (2.6 op): luento-opetus/demot, opetusvideot, yksilö-/pariharjoitukset/itsenäinen opiskelu

Osa 2 (1.9 op): luento-opetus/demot, opetusvideot, yksilöharjoitukset

Essee-tentti 2 t (osat 1 ja 2)

Osa 3 (1.2 op): luento-opetus 6 t/demot, opetusvideot, yksilö-/pariharjoitukset

 
Kohderyhmä 

3. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Pakolliset edeltävät opinnot DC1-DC4 kaikki opetus ja DC5 opinnot soveltuvin osin.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi,

Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot

 
Oppimateriaali 

Kts. opintojaksokohtaisesti

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kts. opintojaksokohtaisesti

 
Arviointiasteikko 

Työkurssi hyväksytty/hylätty, kirjallinen tentti asteikolla 1-5

 
Vastuuhenkilö 

Professori Pertti Pirttiniemi ja yliopistotutkija Raija Lähdesmäki

 
Työelämäyhteistyö 

Osa työharjoituksista toteutetaan Opetushammashoitolan tiloissa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: