Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091753S Parodontaalikirurgia II, 1 op 
Tunniste 091753S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Parodontaalikirurgia II  Lyhenne Parod.kir II 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Pernu, Hilkka Elina 
Pekka Ylöstalo 

Kuvaus
Laajuus 

1 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

4. lukuvuoden kevätlukukausi (DC8), Syventävät opinnot

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija syventää tietojaan parodontaalikirurgian mahdollisuuksista hampaan/hampaiston ennusteen parantamisessa ja rekontrukstiivisten toimenpiteiden aiheista, suorituksesta sekä haavanparanemiseen liittyvästä biologiasta.

 
Sisältö 

Parodontologinen rekonstruktiivinen kirurgia.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot, potilastapausseminaarit, study-group työskentely, itsenäinen opiskelu, fantom

 
Kohderyhmä 

4. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Oppimateriaali 

Newman and Carranzas Clinical Periodontology. Thirteenth (13th) Edition. Newman, Takei, Klokkevold, Carranza. W.B. Saunders Company (2019). ISBN: 978-0-323-52300-4. (tai uusin painos, josta asiasisällöltään vastaavat sivut).

Kertauksena: Kpl 63:642-646+ e-sivut

Uudet sivut: Kpl 65:660-663, Kpl 67:676-687

Opintojaksolla jaettu materiaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Läsnäolo, fantomharjoittelu, pienryhmätyöskentely ja kirjalliset tehtävät.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Professori Pekka Ylöstalo

Osastonhammaslääkäri Hilkka Pernu

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Opetus sisältyy oppiaineen loppukuulusteluun.
Kunkin opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä seuraavaan jaksoon osallistumiselle. Loppukuulusteluun osallistuminen edellyttää kaikkien jaksojen hyväksyttyä suorittamista ja osoitusta hallita parodontologinen hoito (vaadittujen potilashoitojen hyväksytty suorittaminen) ja toimiminen moniammatillisessa tiimissä. Loppuarvosanaan vaikuttavat opintojaksojen sekä loppukuulustelun arvosanat ja arvio kliinisistä opinnoista.

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: