Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091751S Parodontologia II, 2 op 
Tunniste 091751S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Parodontologia II  Lyhenne Parodontol II 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Pernu, Hilkka Elina 

Kuvaus
Laajuus 

2 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

3. lukuvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Parodontologisen potilashoidon perusvalmiuksien syventäminen. Kurssi täydentää ja syventää opintojakson Parodontologia I sisältöä.

 
Sisältö 

Luennot: Parodontaalisairauksien radiologinen ja mikrobiologinen diagnostiikka, sairauksien ja potilastapausten luokitteluperusteet. Akuuttien parodontiittien diagnostiikka ja hoito. Mikrobilääkkeet parodontologisessa hoidossa. Koneellinen instrumentointi parodontologisessa hoidossa. Parodontaalisairauksien epidemiologia ja riskitekijät. Parodontologisen potilaan ylläpitohoito.

Ryhmätyöt/sketsit: Potilaan omahoito, motivoiva haastattelu.

Harjoitustyöt: Fantom- ja simulaatioharjoittelu.

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelu (kirjallisuus, study group tehtävät), Luennot, Ryhmätyöt, Harjoitustyöt.

 
Toteutustavat 

Itseopiskelu (kirjallisuus, study group tehtävät), Luennot, Harjoitustyöt.

 
Kohderyhmä 

3. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot -juonne

 
Oppimateriaali 

Oppikirja: Newman and Carranzas Clinical Periodontology. Thirteenth (13th) Edition. Newman, Takei, Klokkevold, Carranza. W.B. Saunders Company (2019). ISBN: 978-0-323-52300-4. (tai uusin painos, josta asiasisällöltään vastaavat sivut)

Epidemiologia ja riskitekijät:
Kertauksena: Kpl 35:413-425
Uudet sivut: Kpl 6:80-88, Kpl 34:410-412 + e-sivut

Diagnostiikka, kliininen mikrobiologia, mikrobilääkkeet:
Kertauksena: Kpl 3:45-66, Kpl 7:109-111, Kpl 8:117-133 &138-150, Kpl 33:397-405 &408-409, Kpl 35:413-425, Kpl 36:426-430.
Uudet sivut:
2018 Periodontal and Peri-implant Diseases and Conditions Classification Update
Kpl 28:352-360, Kpl 34:410-411, Kpl 52:555-563, Kpl 43:479-487.

Akuutit parodontiitit:
Kertauksena: Kpl 23:313-315, Kpl 8:144-145 & 146-148, Kpl 33:403-404.
Uudet sivut: Kpl 20:268-273, Kpl 23:313-315, Kpl 29:361-364, Kpl 430:487, Kpl 44:488-492, Kpl 45:493-497.

Furkaatiot:
Kertauksena: Kpl 24:325-327, Kpl 33:403, Kpl 35:419, Kpl 64:621-625.

Syvien taskujen hoito, Gingivoplastia:
Kpl 59: 602-604, Kpl 60:614-617.

Ylläpitohoito:
Kpl 72:714-723, Kpl 73:724-731.

Opintojaksolla jaettu materiaali.

e-Kirjan saatavuuden voi tarkistaa Yliopiston kirjaston verkkosivuilta.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Läsnäolovelvoite ja Study group-tehtävät (tai jaksokuulustelu 2 h).
Opintojakson arvosana koostuu study group (SG) tehtävistä annettujen arviointien perusteella.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0-5 (0 tarkoittaa hylättyä) kirjallisissa tehtävissä. Study group tehtävistä annetaan erilliset ohjeet opintojakson aikana. Harjoitustyöt hyväksytty / hylätty suoritusten perusteella.

 
Vastuuhenkilö 

Osastonhammaslääkäri Hilkka Pernu

Professori Pekkä Ylöstalo

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Opintojakso kuuluu Hammaslääkärin perustiedot ja –taidot juonteeseen

Opetus sisältyy oppiaineen loppukuulusteluun.

Kunkin opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä seuraavaan jaksoon osallistumiselle. Loppukuulusteluun osallistuminen edellyttää kaikkien jaksojen hyväksyttyä suorittamista ja osoitusta hallita parodontologinen hoito (vaadittujen potilashoitojen hyväksytty suorittaminen) ja toimiminen moniammatillisessa tiimissä. Loppuarvosanaan vaikuttavat opintojaksojen sekä loppukuulustelun arvosanat ja arvio kliinisistä opinnoista.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Parodontologia II  Opintojakso  Pernu, Hilkka Elina  08.12.21 -30.03.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: