Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091751A Parodontologia I, 5 op 
Tunniste 091751A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Parodontologia I  Lyhenne Parodontol I 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Pernu, Hilkka Elina 
Pekka Ylöstalo 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

3. lukuvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Tavoitteena on potilaiden hoidossa tarvittavien parodontologisten perustietojen ja -taitojen saavuttaminen.

 
Sisältö 

Parodontiumin anatomia ja fysiologia; sairauksien syntyyn vaikuttavat tekijät; sairauksien patogeneesi; kroonisen gingiviitin ja parodontiitin kliininen taudinkuva ja sairaustilojen luokittelu; hygieniavaiheen hoito.

Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet, Osa 1:
Luennot: Parodontologian esittely; Parodontiumin fysiologia ja anatomia; Gingiviitin ja parodontiitin etiologia; Gingiviitin ja parodontiitin kehittyminen; Tiedonhankinta.

Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet, Osa 2:
Luennot: Gingiviitin ja parodontiitin kliininen tutkiminen ja diagnostiikka; Ennusteen arviointi ja hoidon suunnittelu; Omahoito ja suunhoitoaineet; Hygieniavaiheen hoidon käsi- instrumentaatio ja instrumentointiharjoitukset.

Harjoitustyöt: Fantom- ja Simulaatioharjoittelu.

 
Järjestämistapa 

Itsenäinen opiskelu (kirjallisuus, pienryhmä (study group) -tehtävät), Luennot, Harjoitustyöt.

 
Toteutustavat 

Itsenäinen opiskelu (kirjallisuus, pienryhmä (study group) -tehtävät), Luennot, Harjoitustyöt.

 
Kohderyhmä 

3. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Alkukuulustelu

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Hammaslääkärin Perustiedot ja –taidot juonne

Kliiniseen potilasharjoitteluun perehdyttäminen

 
Oppimateriaali 

Oppikirja: Newman and Carranzas Clinical Periodontology. Thirteenth (13th) Edition. Newman, Takei, Klokkevold, Carranza. W.B. Saunders Company (2019). ISBN: 978-0-323-52300-4. (tai uusin painos, josta asiasisällöltään vastaavat sivut)

Alkukuulustelu:
Sivut: Kpl 3:19-49, Kpl 7:89-111, Kpl 8:112-133 & 137-145, Kpl 9:151-158, Kpl 13:190-195, kpl 16:214-242, Kpl 17:243-247, Kpl 18: 248-255, Kpl 27:342-351

Jaksokuulustelu, osa 1:
Sivut: Kpl 3:19-49, Kpl 7:89-111, Kpl 8:112-133 & 137-145, Kpl 9:151-158, Kpl 12:181-189, Kpl 13:190-199, kpl 16:214-242, Kpl 17:243-247, Kpl 18:248-255, Kpl 23:303-313, Kpl 24:316-327, Kpl 27:342-351.

Jaksokuulustelu, osa 2:
Kertauksena: Kpl 13:190-199,Kpl 18:248-255, Kpl 23:303-313, Kpl 24:316-327, Kpl 27:342-351.
Uudet sivut: Kpl5:55-68, Kpl 32:378-396, Kpl 33:397-403, Kpl 35:413-423, Kpl 36:426-430, Kpl 47:506-510, Kpl 48:511-520 + e-sivut, Kpl 49:528-530, Kpl 50:531-542 + e-sivut, Kpl 64:653-657.

Opintojaksolla jaettu materiaali.

e-Kirjan saatavuuden voi tarkistaa Yliopiston kirjaston verkkosivuilta.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Alkukuulustelu

Kaksi osakuulustelua:
• Jaksokuulustelu, osa 1
• Jaksokuulustelu, osa 2

Study group tehtävät

Opintojakson arvosana koostuu jaksokuulustelujen ja study group (SG) tehtävistä annettujen arviointien perusteella.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Alkukuulustelu hyväksytty/hylätty.
Numeerinen arviointiasteikko 0-5 (0 tarkoittaa hylättyä) kirjallisissa kuulusteluissa.
Study group tehtävistä annetaan erilliset ohjeet opintojakson aikana.
Harjoitustyöt hyväksytty / hylätty suoritusten perusteella.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Pekka Ylöstalo
Osastonhammaslääkäri Hilkka Pernu

 
Lisätiedot 

Jakson hyväksytty suorittaminen on edellytys edetä opinnoissa kliiniseen potilasharjoitteluun.

Opintojakso kuuluu Hammaslääkärin perustiedot ja –taidot juonteeseen.

Opetus sisältyy oppiaineen loppukuulusteluun.

Kunkin opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä seuraavaan jaksoon osallistumiselle. Loppukuulusteluun osallistuminen edellyttää kaikkien jaksojen hyväksyttyä suorittamista ja osoitusta hallita parodontologinen hoito (vaadittujen potilashoitojen hyväksytty suorittaminen) ja toimiminen moniammatillisessa tiimissä. Loppuarvosanaan vaikuttavat opintojaksojen sekä loppukuulustelun arvosanat ja arvio kliinisistä opinnoista.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Parodontologia I  Opintojakso  Pernu, Hilkka Elina,
Pekka Ylöstalo 
16.08.21 -18.11.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Parodontologia I tentti, alkukuulustelu 1. Uusinta  Tentti    24.09.21
Ilmoittautumiseen Parodontologia I tentti, palautetilaisuus  Tentti    28.09.21
Ilmoittautumiseen Parodontologia I tentti, osa 1. 1. Uusinta  Yleinen tentti    15.10.21
Ilmoittautumiseen Parodontologia I tentti, osa 2.   Tentti    18.11.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Parodontologia I tentti, 1. Uusinta  Tentti    17.12.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Parodontologia I tentti, 2. Uusinta  Tentti    21.01.22
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: