Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091751A Parodontologia I, 5 op 
Tunniste 091751A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Parodontologia I  Lyhenne Parodontol I 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Pernu, Hilkka Elina 
Pekka Ylöstalo 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

3. lukuvuoden syyslukukausi (DC5), Aineopinnot

 
Osaamistavoitteet 

Tavoitteena on potilaiden hoidossa tarvittavien parodontologisten perustietojen ja -taitojen saavuttaminen.

 
Sisältö 

Parodontiumin anatomia ja fysiologia; sairauksien syntyyn vaikuttavat tekijät; sairauksien patogeneesi; kroonisen gingiviitin ja parodontiitin kliininen taudinkuva ja sairaustilojen luokittelu; hygieniavaiheen hoito.

Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet, osa 1:
Luennot: Parodontologian esittely; Parodontiumin fysiologia ja anatomia; Gingiviitin ja parodontiitin etiologia; Gingiviitin ja parodontiitin kehittyminen; Tiedonhankinta


Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet, osa 2:
Luennot: Gingiviitin ja parodontiitin kliininen tutkiminen ja diagnostiikka; Ennusteen arviointi ja hoidon suunnittelu; Omahoito ja suunhoitoaineet; Hygieniavaiheen hoidon käsi- instrumentaatio ja instrumentointiharjoitukset

Harjoitustyöt: Fantom- ja Simulaatioharjoittelu.

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelu (kirjallisuus, study group tehtävät); Luennot; Harjoitustyöt;

 
Toteutustavat 

Itseopiskelu (kirjallisuus, study group tehtävät); Luennot; Harjoitustyöt;

 
Kohderyhmä 

3. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Hammaslääkärin Perustiedot ja –taidot juonne

090182A-01 Kliiniseen potilasharjoitteluun perehdyttäminen.

 
Oppimateriaali 

Oppikirja:
Newman and Carranzas Clinical Periodontology. Thirteenth (13th) Edition. Newman, Takei, Klokkevold, Carranza. W.B. Saunders Company (2019). ISBN: 978-0-323-52300-4. (tai uusin painos, josta asiasisällöltään vastaavat sivut)

Alkukuulustelu:
Sivut: Kpl 3:19-49, Kpl 7:89-111, Kpl 8:112-133 & 137-145, Kpl 9:151-158, Kpl 13:190-195, kpl 16:214-242, Kpl 17:243-247, Kpl 18: 248-255, Kpl 27:342-351

Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet, osa 1:
Sivut: Kpl 3:19-49, Kpl 7:89-111, Kpl 8:112-133 & 137-145, Kpl 9:151-158, Kpl 12:181-189, Kpl 13:190-199, kpl 16:214-242, Kpl 17:243-247, Kpl 18:248-255, Kpl 23:303-313, Kpl 24:316-327, Kpl 27:342-351.

Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet, osa 2:
Kertauksena: Kpl 13:190-199,Kpl 18:248-255, Kpl 23:303-313, Kpl 24:316-327, Kpl 27:342-351.

Uudet sivut: Kpl5:55-68, Kpl 32:378-396, Kpl 33:397-403, Kpl 35:413-423, Kpl 36:426-430, Kpl 47:506-510, Kpl 48:511-520 + e-sivut, Kpl 49:528-530, Kpl 50:531-542 + e-sivut, Kpl 64:653-657.

Opintojaksolla jaettu materiaali.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Alkukuulustelu

Kaksi osakuulustelua:

  • Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet, osa 1
  • Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet, osa 2
  • Study group tehtävät

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Alkukuulustelu hyväksytty/hylätty. Numeerinen arviointiasteikko 0-5 (0 tarkoittaa hylättyä) kirjallisissa kuulusteluissa. Study group tehtävistä annetaan erilliset ohjeet opintojakson aikana. Harjoitustyöt hyväksytty / hylätty suoritusten perusteella. Jakson hyväksytty suorittaminen on edellytys edetä opinnoissa kliiniseen potilasharjoitteluun.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Pekka Ylöstalo
Osastonhammaslääkäri Hilkka Pernu

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä

 
Lisätiedot 

Opetus sisältyy oppiaineen loppukuulusteluun.

Kunkin opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä seuraavaan jaksoon osallistumiselle. Loppukuulusteluun osallistuminen edellyttää kaikkien jaksojen hyväksyttyä suorittamista ja osoitusta hallita parodontologinen hoito (vaadittujen potilashoitojen hyväksytty suorittaminen) ja toimiminen moniammatillisessa tiimissä. Loppuarvosanaan vaikuttavat opintojaksojen sekä loppukuulustelun arvosanat ja arvio kliinisistä opinnoista.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: