Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091731A Purentafysiologia I, 3 op 
Tunniste 091731A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Purentafysiologia I  Lyhenne Purentafysiolog 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Kirsi Sipilä 

Kuvaus
Laajuus 

3 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

DC3-DC4, Aineopinnot

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää purentaelimistön rakenteen ja toiminnan sekä osaa tehdä purennan kliinisen tutkimisen.

 
Sisältö 

Purentaelimistön rakenne ja toiminta

 
Järjestämistapa 

Luennot, itseopiskelu, harjoitustyöt

 
Toteutustavat 

Luennot, itseopiskelu, harjoitustyöt

 
Kohderyhmä 

2. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Luentomonisteet,

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion 7 ed. Elsevier Mosby 2013, ss. 1-99

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Harjoitustyöhön osallistuminen, kuulustelu

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Asteikolla 0-5

 
Vastuuhenkilö 

Professori Kirsi Sipilä ja yliopistotutkija Ritva Näpänkangas

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Purentafysiologia I  Opintojakso  Kirsi Sipilä  18.10.21 -08.11.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Purentafysiologia I tentti  Tentti    14.10.21
Ilmoittautumiseen Purentafysiologia I tentti  Tentti    15.11.21
Ilmoittautumiseen Purentafysiologia I tentti  Tentti    14.12.21
Ilmoittautumiseen Purentafysiologia I tentti  Tentti    21.01.22
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: