Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091721A Suukirurgia I, 4 op 
Tunniste 091721A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Suukirurgia I  Lyhenne Suukirurgia I 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Petri Iso-Kungas 
György Sandor 
Leena Ylikontiola 

Kuvaus
Laajuus 

4 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

3. lukuvuosi (DC5 – DC6), Aineopinnot

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson päätyttyä osaa opiskelija kirurgisen anamneesin tekemisen ja suukirurgisen potilaan tutkimisen sekä ymmärtää yleisimpien yleissairauksien ja lääkityksen aiheuttamat ongelmat ja varotoimenpiteet suu- ja leukakirurgisessa hoidossa. Opiskelijan tuntee paikallispuudutuksen käytön, on perehtynyt hampaan poistoon teoriassa ja käytännössä ja ymmärtää aseptisen ja leikkaussalissa työskentelyn periaatteet.

 
Sisältö 
  • Potilaan tutkiminen teoriaopetuksen ja käytännön harjoittelun avullla
  • Paikallispuudutus teoriaopetuksen ja käytännön harjoittelun avulla
  • Aseptiikka ja kirurginen työskentely teoriaopetuksen ja käytännön harjoittelun avulla
  • Haavan paraneminen; johdantoluento
  • Hampaan poisto teoriaopetuksen ja käytännön harjoittelun avulla
  • Haavan käsittely ja ompelu teoriaopetuksen ja käytännön harjoittelun avulla.
  • Johdantoluennot leukanivelvaivojen kirurgisesta ja muusta hoidosta, ortognaattisesta kirugiasta, suun limakalvosairauksista ja suun pehmytkudos- ja luumuutosten hoidosta.
 
Järjestämistapa 

Luennot, ryhmäopetus, fantom-opetus, kliiniset harjoitukset, yksilötason opetus

 
Toteutustavat 

Luennot, ryhmäopetus, fantom-opetus, kliiniset harjoitukset, yksilötason opetus

 
Kohderyhmä 

3. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Suukirurgia I alkukuulustelun hyväksytty suorittaminen

 
Oppimateriaali 

Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery/Editors: James R. Hupp, Edward Ellis, Myron R. Tucker. Mosby, uusin painos

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä .

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallinen kuulustelu

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopisto-opettaja Petri Iso-Kungas, Professori György Sandor

 
Työelämäyhteistyö 

Kurssi sisältää ohjattua käytännön työskentelyä.

 
Lisätiedot 

Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot -juonne

Kurssin hyväksytty suorittaminen on perusedellytyksenä kliinisen työskentelyn aloittamiselle suu- ja leukakirurgiassa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: