Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091721A Suukirurgia I, 4 op 
Tunniste 091721A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Suukirurgia I  Lyhenne Suukirurgia I 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Petri Iso-Kungas 
György Sandor 
Leena Ylikontiola 

Kuvaus
Laajuus 

4 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

3. lukuvuosi (DC5 – DC6), Aineopinnot

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson päätyttyä opiskelija osaa tehdä kirurgisen anamneesin ja tutkia suu- ja leukakirurgisen potilaan sekä ymmärtää yleisimpien yleissairauksien ja lääkitysten aiheuttamat ongelmat ja varotoimenpiteet suu- ja leukakirurgisessa hoidossa. Opiskelija osaa paikallispuudutuksen ja yksinkertaisen hampaan poiston teoriassa ja käytännössä ja ymmärtää aseptisen ja leikkaussalissa työskentelyn periaatteet.

 
Sisältö 
  • Potilaan tutkiminen teoriassa ja käytännössä
  • Paikallispuudutus teoriassa ja käytännössä
  • Aseptiikka ja kirurginen työskentely teoriassa ja käytännössä
  • Hampaan poisto teoriassa ja käytännössä
  • Haavan käsittely ja ompelu teoriassa ja käytännössä
  • Johdantoluennot mm.hammas- ja leukatraumoista,  leukanivelvaivojen kirurgisesta ja muusta hoidosta, ortognaattisesta kirurgiasta, odontogeenisista infektioista, implantologiasta ja suun pehmytkudos- ja luumuutosten hoidosta. Johdantoluentojen tarkoitus on että opiskelija saa yleiskuvan suu-ja leukakirurgiasta ennen sairaalassa alkavaa HAMSU-palvelua.
 
Järjestämistapa 

Luennot, ryhmäopetus, fantom-opetus, kliiniset harjoitukset, yksilötason opetus

 
Toteutustavat 

Luennot, ryhmäopetus, fantom-opetus, kliiniset harjoitukset, yksilötason opetus

 
Kohderyhmä 

3. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Suukirurgia I alkukuulustelun hyväksytty suorittaminen

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei

 
Oppimateriaali 

Bjornland, Norholt, Rasmusson, Sandor, Nordic Textbook of Oral and Maxillofacial Surgery, First Edition Munksgaard Copenhagen 2021

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä .

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallinen tai muu kuulustelu

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Professori György Sandor

 
Työelämäyhteistyö 

Kurssi sisältää ohjattua käytännön työskentelyä.

 
Lisätiedot 

Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot -juonne

Kurssin hyväksytty suorittaminen on perusedellytyksenä kliinisen työskentelyn aloittamiselle suu- ja leukakirurgiassa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Suukirurgia I  Opintojakso  Petri Iso-Kungas  31.08.21 -09.02.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Suukirurgia I tentti  Tentti    11.02.22
Ilmoittautumiseen Suukirurgia I tentti  Tentti    18.03.22
Ilmoittautumiseen Suukirurgia I tentti  Tentti    22.04.22
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: