Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091714S Kariologia III, 2 op 
Tunniste 091714S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Kariologia III  Lyhenne Kariologia III 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Marja-Liisa Laitala 
Tarja Tanner 

Kuvaus
Laajuus 

2 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

4. opiskeluvuosi, kevätlukukausi ja 5. opiskeluvuosi, syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa diagnosoida hampaiden ja hampaiston kovakudosta tuhoavia tiloja ja sairauksia, joissa kudostuhon aiheuttajana eivät aina ole mikrobit
  • osaa tehdä hoitosuunnitelman em. tilanteissa
  • ymmärtää kausaalisen kariesdiagnostiiikan merkityksen
 
Sisältö 

Hampaistomuutokset; attritio, abraasio, eroosio.
Hampaan kehityshäiriöt; hyposalivaatio; kariesriskin arviointi, ajankohtaista, materiaaliopin täydentävät opinnot
Opetus toivotuista, ajankohtaisista aiheista

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot ja harjoitustyöt, yhteensä 54 tuntia opiskelijan työtä (=2 op)

 
Kohderyhmä 

4. ja 5. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia kursseja

 
Oppimateriaali 

Luentojen yhteydessä jaettava oheismateriaali

Fejerskov O, Kidd E. Dental Caries. The Disease and its Management. 2nd Ed. 2008
- Part III Dental caries in a biological context
o Chapter 13 Erosion of the teeth, ss. 234-246 (13 s.)TAI vaihtoehtoisesti

Meyer-Lueckel H, Paris S, Ekstrand K. Caries management – Science and Clinical Practice. 2013 Georg Thieme Verlag KG. Stuttgart, Saksa.
o Chapter 8: Descriptive Epidemiology of Caries and Noncarious Defects: Indices for noncarious defects, s.124 JA Occurrence and Distripution of Noncarious Defects: Aquired Defects of Enamel and Dentin s.130
o Chapters 24-25: Diagnostics, treatment decision and documentation AND Minimal interventional treatment of caries in the permanent dentition: clinical cases; s. 333-371.

Oheislukemistoa:

Sreebny L, Vissink A. Dry mouth, the malevolent symptom a clinical guide. 2010, Wiley-Blackwell, USA https://www.dawsonera.com/abstract/9780813820972

Lussi A, Ganss C. Erosive tooth wear - from diagnosis to therapy. 2014 Monographs in oral science vol. 25. Karger publishers, Saksa

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Ei erillistä kuulustelua, tentitään oppiaineen loppukuulustelun yhteydessä.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Ei erillistä kuulustelua

 
Vastuuhenkilö 

Professori Marja-Liisa Laitala, HLT Tarja Tanner

 
Lisätiedot 

Kuuluu Suusairaudet ja terveys –juonteeseen

Tarkemmat yksityiskohdat opintojakson toteuttamisesta ja mahdollisesta pakollisesta opetuksesta sovitaan opintojakson alussa

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Kariologia III  Opintojakso  Marja-Liisa Laitala  08.02.22 -10.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: