Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091713S Endodontia II, 2 op 
Tunniste 091713S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Endodontia II  Lyhenne Endodontia II 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Kristiina Oikarinen-Juusola 

Kuvaus
Laajuus 

2 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

4. ja 5. lukuvuosi, syventävät opinnot 

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee

  • vaativan endodontisen diagnostiikan ja hoidon perusteiden
  • yleisimpien endodontisten komplikaatioiden etiologian, prevention, diagnostiikan ja hoidon
  • koneellisen juurihoidon
 
Sisältö 

Endodontisen hoidon ennusteeseen vaikuttavat tekijät ja niihin panostaminen, hoidon akutisoituminen, hoitoresistentti tautitila, päivystysluontoinen endodontia, hammastraumaseurannat; koneellisen juurihoidon syventävä teoria ja käytäntö.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

4. vuoden syyslukukausi luennot, harjoitustyöt 100 % läsnäolo; 5. vuosi luennot (kipu teemapäivä 100 % läsnäolo)

 
Kohderyhmä 

4. ja 5. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Kariologia I, II, Endodontia I

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali;

Oppikirja: Haapasalo M, Kotiranta A, Sirén E, Haapasalo H, Endal U. Käytännön juurihoito. 2. Painos, 2009. Savion Kirjapaino, 2009.

  • Resorptiot, ss. 24-37 (14 s.)
  • Erotusdiagnostiikka, ss. 58-67 (10 s.)
  • Hoitoresistentti apikaalinen parodontiitti, ss. 172-194 (23 s.)

Juurihoidon Käypä hoito –suositus 2016

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Läsnäolopakko

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Yliopisto-opettaja Kristiina Oikarinen-Juusola

Yliopisto-opettaja Anne Laajala

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksolla voidaan järjestää vierailuluentoja tai käytännön harjoituksia.

 
Lisätiedot 

Tarkemmat yksityiskohdat opintojaksojen toteuttamisesta ja mahdollisesta pakollisesta opetuksesta sovitaan kunkin opintojakson alussa.

Kliiniseen potilasharjoitteluun pääsyn edellytyksenä on välikuulustelujen hyväksytty suorittaminen.

Palautteen antaminen jokaisen opintojakson jälkeen on ehdottoman tärkeää ja siitä muistutetaan opintojaksojen aikana yliopiston käytäntöjen mukaan.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: