Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091713S Endodontia II, 2 op 
Tunniste 091713S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Endodontia II  Lyhenne Endodontia II 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Kristiina Oikarinen-Juusola 

Kuvaus
Laajuus 

2 op / 53 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

4. ja 5. lukuvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Vaativan endodontisen diagnostiikan ja hoidon perusteiden hallinta; yleisimpien endodontisten komplikaatioiden etiologian, prevention, diagnostiikan ja hoidon hallinta.

 
Sisältö 

Endodontinen preventiikka, syvän karieksen hoitolinjat. Endodontisen hoidon ennusteeseen vaikuttavat tekijät ja niihin panostaminen, hoidon akutisoituminen, uusintajuurihoidot, hoitoresistentti tautitila, päivystysluontoinen endodontia, hammastraumaseurannat.

 
Järjestämistapa 

Luennot 100% läsnäolo

 
Toteutustavat 

Dc7 syvän karieksen luento 2 x 45min

Dc 9 endodontian syventävät opinnot -luennot 9 x 45min

 
Kohderyhmä 

4. ja 5. lukuvuoden hammaslääketieteen opiskelijat. Pakollinen kaikille hammaslääketieteen opiskelijoille.

 
Esitietovaatimukset 

Kariologia I, II ja III

Endodontia I

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia suoritusmuotoja. Perusvalmiudet-juonne.

 
Oppimateriaali 

Luennoilla ja Moodlessa jaettu materiaali

Oppikirja:

-      Haapasalo, Kotiranta, Sirén, Haapasalo, Endal: Käytännön juurihoito. Savion kirjapaino Oy 2009 (tulossa uusi painos 2021).

-      Juurihoidon Käypä hoito –suositus 2016.

Oheislukemistoa e-kirjoina:

-      Endodontics Review: a study guide 2016

-      Harty’s Endodontics in Clinical Practice 2017

-      Endodontics Principles and Practice 2020

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

100% läsnäolo, hyväksytty/hylätty.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Yliopisto-opettaja Kristiina Oikarinen-Juusola, professori Marja-Liisa Laitala

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Endodontia II  Opintojakso    03.09.21 -30.09.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: