Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091713A Endodontia I, 2 op 
Tunniste 091713A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Endodontia I  Lyhenne Endodontia I 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Kristiina Oikarinen-Juusola 

Kuvaus
Laajuus 

2 op / 53 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

3. vuoden syksy ja kevät

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee pulpatautien patogeneesinja  diagnostiikan perusteet sekä tuntee ja osaa toteuttaa tavallisen juurihoidon

 
Sisältö 

Endodontisen peruuttamattoman taudin preventiikka, syvän karieksen hoito, Pulpan patogeneesi, pulpan ja juurikanavien rakenne, pulpatautien syyt ja luokittelu ja preventiikka, juurihoidon perusperiaatteet ja käytännön toteutus

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus: luennot ja käytännön harjoitustyöt

 
Toteutustavat 

Luennot: 14 x 45min 100 % läsnäolo

Harjoitustyöt: 10 x 4 h 100 % läsnäolo

Tentti: 2 h kurssikuulustelu

 
Kohderyhmä 

3. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat. Pakollinen kaikille hammaslääketieteen opiskelijoille.

 
Esitietovaatimukset 

Kariologia I, II ja III

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia opintojaksoja.

Hammaslääkärin perustiedot ja taidot -juonne

 
Oppimateriaali 

Luennoilla ja Moodlessa jaettu materiaali

Oppikirja:

-      Haapasalo, Kotiranta, Sirén, Haapasalo, Endal: Käytännön juurihoito. Savion kirjapaino Oy 2009 (tulossa uusi painos 2021).

-      Juurihoidon Käypä hoito –suositus 2016.

Oheislukemistoa e-kirjoina:

-      Endodontics Review: a study guide 2016

-      Harty’s Endodontics in Clinical Practice 2017

-      Endodontics Principles and Practice 2020

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

100% läsnäolo.

Tentti: Alku- ja loppukuulustelu.

 
Arviointiasteikko 

Käytännön harjoitustyöt: 100% läsnäolo, sanallinen arviointi (hyväksytty/hylätty)

Alkutentti hyv./hyl.

Lopputentti: 1-5; 0 hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Yliopisto-opettaja Kristiina Oikarinen-Juusola, professori Marja-Liisa Laitala

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Endodontia I  Opintojakso  Marja-Liisa Laitala  02.09.21 -17.02.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Endodontia I tentti, alkukuulustelu  Tentti    07.12.21
Ilmoittautumiseen Endodontia I tentti  Tentti    28.01.22
Ilmoittautumiseen Endodontia I tentti, 1. Uusinta  Yleinen tentti    18.02.22
Ilmoittautumiseen Endodontia I tentti, 2. Uusinta  Yleinen tentti    18.03.22
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: