Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091711A Kariologia I, 2 op 
Tunniste 091711A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Kariologia I  Lyhenne Kariologia I 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Vuokko Anttonen 
Marja-Liisa Laitala 
Tarja Tanner 
Leo Tjäderhane 

Kuvaus
Laajuus 

2 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

2. opiskeluvuoden kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää hammaskarieksen syntyyn ja etenemiseen vaikuttavien tekijöiden perusteet ja niiden merkityksen
  • ymmärtää karieksen histopatologiaa
  • tietää pääpiirteet karieksen esiintyvyydestä ja tuntea tärkeimmät karieksen epidemiologiaan liittyvät mittarit
 
Sisältö 

Hampaan rakenne: kiille, dentiini, pulpakudos; kariesvaurion luonne: histopatologia; karieksen mikrobiologia; sylki ja karies; dieetti ja karies; karieksen epidemiologia, fluori.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 20 h, harjoitustyöt 7 h, itsenäinen opiskelu 7 h, yhteensä 54 tuntia opiskelijan työtä =2 op

Harjoitustöissä 100 % läsnäolovelvollisuus

 
Kohderyhmä 

2. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

091711A Kariologia I hyväksytty suoritus on ehtona osallistumiselle fantom-harjoitustöihin opintojaksolla A540231 Kariologia II (DC5)

 
Oppimateriaali 

Nanci A (ed.). Ten Cate's Oral Histology: Development, Structure, and Function. Edited by Antonio Nanci. Seventh edition; ss. 141-238. St. Louis, Mosby Elsevier.

Dental Caries. The Disease and its Clinical Management. Edited by Ole Fejerskov, Bente Nyvad and Edwina Kidd. Third Edition. Oxford, Wiley Blackwell.

TAI

Vaihtoehtona: Meyer-Lueckel H, Paris S, Ekstrand K. Caries management – Science and Clinical Practice. 2013 Georg Thieme Verlag KG. Stuttgart, Saksa.

Oppikirjat; DC 4 (vaaditaan Kariologia I jälkeisessä välitentissä DC5:n alussa)

Ten Cate's Oral Histology. Development, Structure, and Function. 7nd Ed. Antonio Nanci, editor. Ss. 141-238 (98 s.)

Meyer-Lueckel H, Paris S, Ekstrand K. Caries management – Science and Clinical Practice. 2013 Georg Thieme Verlag KG. Stuttgart, Saksa.
o The disease; chapters 1-4, pages 10-60

Fejerskov O, Nyvad B, Kidd E. Dental Caries. The Disease and its Management. 3rd Ed.

- Part I The disease and its diagnosis
o Chapter 2 Dental caries: what is it?, ss. 7-9 (3 s.)
o Chapter 4 How big is the problem? Epidemiological features of dental caries, ss. 21-41 (21 s.)

- Part III The caries lesion and it´s biological determinants
o Chapter 7 Biofilms in caries development, ss. 107-129 (24 s.)
o Chapter 6 Saliva and caries development, ss. 83-105 (23 s.)
o Chapter 9 Demineralization and remineralization: the key to understanding clinical manifestations of dental caries ss. 155-169 (15 s.)

- Part IV Controlling dental caries
o Chapter 14 Fluorides in caries control ss. 245-272 (28 s.)
o Chapter 13 The caries control concepts, ss. 235-242 (8 s.)
o Chapter 15 Role of oral hygiene, ss. 277-283 (7 s.)
o Chapter 8 Diet and dental caries, ss. 133-151 (19 s.)

Linkki kurssikirjoihin: https://oula.finna.fi/List/773368

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Verkkotentti

 
Arviointiasteikko 

 

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään sanallista asteikkoa hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty suoritus on edellytys kurssille A540231 Kariologia II osallistumiselle.

 

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Marja-Liisa Laitala, HLT Tarja Tanner

 

 
Lisätiedot 

Tarkemmat yksityiskohdat opintojaksojen toteuttamisesta ja mahdollisesta pakollisesta opetuksesta sovitaan kunkin opintojakson alussa.

Kliiniseen potilasharjoitteluun pääsyn edellytyksenä on välikuulustelujen hyväksytty suorittaminen.

Palautteen antaminen jokaisen opintojakson jälkeen on ehdottoman tärkeää ja siitä muistutetaan opintojaksojen aikana yliopiston käytäntöjen mukaan.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Kariologia I  Opintojakso  Marja-Liisa Laitala  04.04.22 -25.04.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: