Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091706A Kliininen harjoittelu DC10, 6-7 op 
Tunniste 091706A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Kliininen harjoittelu DC10  Lyhenne Harjoitt DC10 
Laajuus6-7 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Ritva Näpänkangas 

Kuvaus
Laajuus 

6 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

5. vuoden kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa suorittaa itsenäisesti eri ikäisten potilaiden kokonais- ja polikliinisen hoidon, tutkimisen, diagnostiikan ja hoidon suunnittelun.

Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi ja oppiainekohtaiset kliiniset osaamistavoitteet

 
Sisältö 

Potilaan kokonaishoito. Endodontisen potilaan hoito, hampaanpoistot ohjattuna itsenäisesti, kariologinen perushoito, keskivaikea ja vaativa hygieniavaiheen hoito, purentafysiologisen potilaan tutkimus ja hoito, purennankuntoutuksen tarpeen tunnistaminen ja hoito, ortodontisen potilaan tutkiminen, hoitosuunnitelma ja hoito. Päivystyspotilaan hoito. Poliklinikkapalvelu lasten, limakalvosairauksien, kirurgian, ortodontian, diagnostiikan sekä erikoissairaanhoidon vastaanotoilla.

 
Järjestämistapa 

Tutkintoasetuksen edellyttämä kliininen harjoittelu (38 op) toteutetaan Oulun kaupungin Opetushammashoitolassa ja Oulun yliopistollisen sairaalan hammas- ja suusairauksien klinikassa. Oppimisympäristö on moniammatillinen.

 
Toteutustavat 

Kliininen harjoittelu tapahtuu ohjauksen alaisena moniammatillisesti. Opiskelijat suorittavat potilaille kokonaishoitoa, joka sisältää seuraavat kokonaisuudet: kliininen ja radiologinen diagnostiikka ja hoidon suunnittelu, suu- ja leukakirurgia, ortodontia, kariologia, endodontia, parodontologia sekä protetiikka- ja purentafysiologia. Harjoitteluun kuuluu myös lasten, limakalvosairauksien, kirurgian, ortodontian, purentafysiologian, diagnostiikan sekä erikoissairaanhoidon poliklinikkapalvelu. Opiskelijat osallistuvat poliklinikalla myös päivystyspotilaiden hoitoon. Kliiniset opettajat hyväksyvät kaikki potilaiden tutkimukseen ja hoitotoimenpiteisiin liittyvät vaiheet.

 

 
Kohderyhmä 

5. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Prekliiniset ja 3. - 4. lukuvuosien ja 5. syyslukukauden opinnot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kliinisessä harjoittelussa sovelletaan 1.-4. lukuvuosien ja 5. syyslukukauden opintoja käytäntöön

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Arvioinnin lähtökohtana on ensisijaisesti opiskelijan jatkuva itsearviointi, jonka perusteella opetushenkilöstö ohjaa osaamisen kehittymistä.

Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi ja oppiainekohtaiset kliiniset osaamistavoitteet.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Kliiniset taidot tulee olla hyväksytysti suoritettu perustuen hammaslääketieteen yleiseen kliiniseen arviointiin ja oppiainekohtaisiin kliinisiin osaamistavoitteisiin. Kliininen harjoittelu arvioidaan numeerisesti 0-5 (0= hylätty).

 
Vastuuhenkilö 

Tutkinto-ohjelmavastaava Ritva Näpänkangas, opetushammashoitolan palveluesimies

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä

 
Lisätiedot 

Kliininen harjoittelu jatkuu kunnes taidot täyttävät hammaslääketieteen yleisen kliinisen arvioinnin vaatimukset (taso 3) ja oppiainekohtaiset kliiniset osaamistavoitteet.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Kliininen harjoittelu DC 10  Opintojakso  Ritva Näpänkangas  10.01.22 -02.06.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: