Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091705A Kliininen harjoittelu DC9, 8 op 
Tunniste 091705A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Kliininen harjoittelu DC9  Lyhenne Harjoittelu DC9 
Laajuus8 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Ritva Näpänkangas 

Kuvaus
Laajuus 

8 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

5. vuoden syyslukukausi (DC9)

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa suorittaa itsenäisesti eri ikäisten potilaiden kokonais- ja polikliinisen hoidon, tutkimisen, diagnostiikan ja hoidon suunnittelun sekä hoidon.

Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi ja oppiainekohtaiset kliiniset osaamistavoitteet

 
Sisältö 

Potilaan kokonaishoito. Endodontisen potilaan hoito, hampaanpoistot ohjattuna itsenäisesti, kariologinen perushoito, keskivaikea ja vaativa hygieniavaiheen hoito, purentafysiologisen potilaan tutkimus ja hoito, purennankuntoutuksen tarpeen tunnistaminen ja hoito, ortodontisen potilaan tutkiminen, hoitosuunnitelma ja hoito. Päivystyspotilaan tutkiminen ja hoito. Poliklinikkapalvelu lasten, limakalvosairauksien, kirurgian, ortodontian, diagnostiikan sekä erikoissairaanhoidon vastaanotoilla. Lasten suun terveyden tutkimus ja hoito. Geriatrisen potilaan tutkiminen ja hoidon suunnittelu hoiva- ja palveluasumisen yksiköissä.

 
Järjestämistapa 

Tutkintoasetuksen edellyttämä kliininen harjoittelu (38 op) toteutetaan Oulun kaupungin opetushammashoitolassa ja Oulun yliopistollisen sairaalan hammas- ja suusairauksien klinikassa. Oppimisympäristö on moniammatillinen.

 
Toteutustavat 

Kliininen harjoittelu tapahtuu ohjauksen alaisena moniammatillisesti. Opiskelijat suorittavat potilaille kokonaishoitoa, joka sisältää seuraavat kokonaisuudet: kliininen ja röntgenologinen diagnostiikka ja hoidon suunnittelu, suu- ja leukakirurgia, ortodontia, kariologia, endodontia, parodontologia sekä protetiikka- ja purentafysiologia. Harjoitteluun kuuluu myös lasten, limakalvosairauksien, kirurgian, ortodontian, purentafysiologian, diagnostiikan sekä erikoissairaanhoidon poliklinikkapalvelu. Opiskelijat osallistuvat poliklinikalla myös päivystyspotilaiden hoitoon. Opiskelijat käyvät pienryhmissä hoiva- palveluasumisen yksiköissä. Kliiniset opettajat hyväksyvät kaikki potilaiden tutkimukseen ja hoitotoimenpiteisiin liittyvät vaiheet.

 
Kohderyhmä 

5. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Prekliiniset ja 3. - 4. lukuvuoden opinnot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kliinisessä harjoittelussa sovelletaan 1.-3. lukuvuosien ja 4. syyslukukauden opintoja käytäntöön

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Arvioinnin lähtökohtana on ensisijaisesti opiskelijan jatkuva itsearviointi, jonka perusteella opetushenkilöstö ohjaa osaamisen kehittymistä.

Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi ja oppiainekohtaiset kliiniset osaamistavoitteet

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi ja oppiainekohtaiset kliiniset osaamistavoitteet

 
Vastuuhenkilö 

Tutkinto-ohjelmavastaava Ritva Näpänkangas, opetushammashoitolan palveluesimies

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Kliininen harjoittelu DC 9  Opintojakso  Ritva Näpänkangas  09.08.21 -16.12.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: