Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091704A Kliininen harjoittelu DC8, 8-9 op 
Tunniste 091704A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Kliininen harjoittelu DC8  Lyhenne Harjoittelu DC8 
Laajuus8-9 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Ritva Näpänkangas 

Kuvaus
Laajuus 

8 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

4. vuoden kevätlukukausi (DC8)

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa suorittaa itsenäisesti kokonaishoito-, päivystyspotilaan tutkimisen, diagnostiikan ja hoidon suunnittelun. Lisäksi tulee osata lasten hammashoidon perusteet ja suorittaa itsenäisesti atraumaattinen hampaanpoisto.

Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi ja oppiainekohtaiset kliiniset osaamistavoitteet.

 
Sisältö 

Potilaan kokonaishoito. Endodontisen potilaan hoito, hampaanpoistot ohjattuna itsenäisesti, kariologinen perushoito, keskivaikea ja vaativa hygieniavaiheen hoito, purentafysiologisen potilaan tutkimus ja hoito, purennankuntoutuksen tarpeen tunnistaminen ja hoito, ortodontisen potilaan tutkiminen ja hoitosuunnitelma sekä seuranta ja hoito. Päivystyspotilaan tutkiminen. Lasten suun terveyden tutkiminen ja hoito, ja limakalvosairauksien  tutkiminen, diagnostiikka ja hoito.

 
Järjestämistapa 

Tutkintoasetuksen edellyttämä kliininen harjoittelu (38 op) toteutetaan Oulun kaupungin opetushammashoitolassa ja Oulun yliopistollisen sairaalan hammas- ja suusairauksien klinikassa. Oppimisympäristö on moniammatillinen.

 
Toteutustavat 

Kliininen harjoittelu tapahtuu ohjauksen alaisena moniammatillisesti. Opiskelijat suorittavat potilaille kokonaishoitoa, joka sisältää seuraavat kokonaisuudet: kliininen ja radiologinen diagnostiikka ja hoidon suunnittelu, suu- ja leukakirurgia, ortodontia, kariologia, endodontia, parodontologia sekä protetiikka- ja purentafysiologia. Harjoitteluun kuuluu myös lasten, limakalvosairauksien, kirurgian, ortodontian, purentafysiologian, diagnostiikan sekä erikoissairaanhoidon poliklinikkapalvelu. Opiskelijat osallistuvat poliklinikalla myös päivystyspotilaiden tutkimiseen ja diagnostiikkaan. Opiskelijat tutustuvat geriatriseen hoitoyksikköön ja hammashoitoon. Kliiniset opettajat hyväksyvät kaikki potilaiden tutkimukseen ja hoitotoimenpiteisiin liittyvät vaiheet.

 
Kohderyhmä 

4. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Prekliiniset ja 3. vuoden ja 4. syyslukukauden opinnot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kliinisessä harjoittelussa sovelletaan 1.-3. lukuvuosien sekä 4. syyslukukauden opintoja käytäntöön

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Arvioinnin lähtökohtana on ensisijaisesti opiskelijan jatkuva itsearviointi, jonka perusteella opetushenkilöstö ohjaa osaamisen kehittymistä.

Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi ja oppiainekohtaiset kliiniset osaamistavoitteet.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi ja oppiainekohtaiset kliiniset osaamistavoitteet

 
Vastuuhenkilö 

Tutkinto-ohjemavastaava Ritva Näpänkangas, opetushammashoitolan palveluesimies

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Kliininen harjoittelu DC8  Opintojakso  Ritva Näpänkangas  11.01.22 -26.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: