Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091704A Kliininen harjoittelu DC8, 8-9 op 
Tunniste 091704A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Kliininen harjoittelu DC8  Lyhenne Harjoittelu DC8 
Laajuus8-9 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Raija Lähdesmäki 

Kuvaus
Laajuus 

9 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

4. vuoden kevätlukukausi (DC8)

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa suorittaa itsenäisesti kokonaishoito-, päivystyspotilaan tutkimisen, diagnostiikan ja hoidon suunnittelun. Lisäksi tulee osata lasten hammashoidon perusteet ja suorittaa itsenäisesti atraumaattinen hampaanpoisto.

Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi ja oppiainekohtaiset kliiniset osaamistavoitteet.

 
Sisältö 

Potilaan kokonaishoito. Endodontisen potilaan hoito, hampaanpoistot ohjattuna itsenäisesti, kariologinen perushoito, keskivaikea ja vaativa hygieniahoito, purentafysiologisen potilaan tutkimus ja hoito, purennankuntoutuksen tarpeen tunnistaminen, ortodontisen potilaan tutkiminen ja hoitosuunnitelma sekä seuranta ja hoito. Päivystyspotilaan hoito. Lasten hammashoidon ja limakalvosairauksien poliklinikkapalvelu.

 
Järjestämistapa 

Tutkintoasetuksen edellyttämä kliininen harjoittelu (40 op) toteutetaan Oulun kaupungin opetushammashoitolassa ja Oulun yliopistollisen sairaalan hammas- ja suusairauksien klinikassa. Oppimisympäristö on moniammatillinen.

 
Toteutustavat 

Kliininen harjoittelu tapahtuu ohjauksen alaisena moniammatillisesti. Opiskelijat suorittavat potilaille kokonaishoitoa, joka sisältää seuraavat kokonaisuudet: kliininen ja radiologinen diagnostiikka ja hoidon suunnittelu, suu- ja leukakirurgia, ortodontia, kariologia, endodontia, parodontologia sekä protetiikka- ja purentafysiologia. Harjoitteluun kuuluu myös lasten, limakalvosairauksien, kirurgian, ortodontian, purentafysiologian, diagnostiikan sekä erikoissairaanhoidon poliklinikkapalvelu. Opiskelijat osallistuvat poliklinikalla myös päivystyspotilaiden hoitoon. Opiskelijat käyvät kaksi kertaa geriatrisessa hoitoyksikössä ohjattuna. Kliiniset opettajat hyväksyvät kaikki potilaiden tutkimukseen ja hoitotoimenpiteisiin liittyvät vaiheet.

 
Kohderyhmä 

4. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Prekliiniset ja 3. vuoden ja 4. syyslukukauden opinnot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kliinisessä harjoittelussa sovelletaan 1.-3. lukuvuosien sekä 4. syyslukukauden opintoja käytäntöön

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Arvioinnin lähtökohtana on ensisijaisesti opiskelijan itsearviointi, jonka perusteella opetushenkilöstö ohjaa osaamisen kehittymistä.

Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi ja oppiainekohtaiset kliiniset osaamistavoitteet.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi ja oppiainekohtaiset kliiniset osaamistavoitteet

 
Vastuuhenkilö 

Tutkinto-ohjemavastaava Raija Lähdesmäki (Raija.Lahdesmaki at oulu.fi), palveluesimies Päivi Harju (Paivi.B.Harju at ouka.fi)

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: