Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091703A Kliininen harjoittelu DC7, 8 op 
Tunniste 091703A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Kliininen harjoittelu DC7  Lyhenne Harjoittelu DC7 
Laajuus8 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Raija Lähdesmäki 

Kuvaus
Laajuus 

8 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

4. lukuvuoden syyslukukausi (DC7)

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa tutkia potilaan ja suunnitella potilaan suun kokonaishoidon sekä ennaltaehkäisevän hoidon.

Opiskelija hallitsee perustaidot seuraavista kokonaisuuksista: Endodontisen potilaan hoito, hampaanpoistot ohjattuna, kariologinen perushoito, keskivaikea hygieniahoito, purentafysiologisen potilaan tutkimus ja hoito, purennankuntoutus, ortodontisen potilaan tutkiminen ja hoitosuunnitelma sekä hoidon seuranta ja toteutus.

Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi ja oppiainekohtaiset kliiniset osaamistavoitteet

 
Sisältö 

Endodonttisen potilaan hoito, hampaanpoistot ohjattuna, kariologinen perushoito, keskivaikea hygieniahoito, purentafysiologisen potilaan tutkimus ja hoito, purennankuntoutuksen tarpeen tunnistamine, ortodonttisen potilaan tutkiminen ja hoitosuunnitelma sekä seuranta ja hoito.

 
Järjestämistapa 

Tutkintoasetuksen edellyttämä kliininen harjoittelu (40 op) toteutetaan Oulun kaupungin Opetushammashoitolassa. Oppimisympäristö on moniammatillinen.

 
Toteutustavat 

Kliininen harjoittelu tapahtuu ohjauksen alaisena moniammatillisesti. Opiskelijat suorittavat potilaille kokonaishoitoa, joka sisältää seuraavat kokonaisuudet: kliininen ja röntgenologinen diagnostiikka ja hoidon suunnittelu, suu- ja leukakirurgia, ortodontia, kariologia, endodontia, parodontologia sekä protetiikka- ja purentafysiologia.  Harjoitteluun kuuluu myös kirurgian, ortodontian, purentafysiologian, diagnostiikan sekä erikoissairaanhoidon poliklinikkapalvelu sekä neuvolaikäisen lapsen suun terveystarkastus yhteistyössä suuhygienistiopiskelijan kanssa. Opiskelijat osallistuvat poliklinikalla lukukauden loppupuolella myös päivystyspotilaiden hoitoon. Kliiniset opettajat hyväksyvät kaikki potilaiden tutkimukseen ja hoitotoimenpiteisiin liittyvät vaiheet.

 
Kohderyhmä 

4. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Prekliiniset ja 3. vuoden opinnot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kliinisessä harjoittelussa sovelletaan 1.-3. lukuvuosien opintoja käytäntöön

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Arvioinnin lähtökohtana on ensisijaisesti opiskelijan itsearviointi, jonka perusteella opetushenkilöstö ohjaa osaamisen kehittymistä.

Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi ja oppiainekohtaiset kliiniset osaamistavoitteet.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi ja oppiainekohtaiset kliiniset osaamistavoitteet

 
Vastuuhenkilö 

Tutkinto-ohjelmavastaava Raija Lähdesmäki (Raija.Lahdesmaki at oulu.fi), palveluesimies Päivi Harju (Paivi.B.Harju at ouka.fi)

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: