Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091702A Kliininen harjoittelu DC6, 7 op 
Tunniste 091702A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Kliininen harjoittelu DC6  Lyhenne Harjoittelu DC6 
Laajuus7 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Ritva Näpänkangas 

Kuvaus
Laajuus 

7 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

3. vuoden kevätlukukausi (DC6)

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija perehtyy opetushammashoitolan toimintaympäristöön.

Opiskelija osaa tutkia potilaan ja suunnitella potilaan suun kokonaishoidon sekä ennaltaehkäisevän hoidon.

Opiskelija hallitsee perustaidot seuraavista kokonaisuuksista: Endodontisen potilaan hoito, hampaanpoistot ohjattuna, kariologisen potilaan tutkiminen, diagnostiikka ja hoito sekä karieksen hallinta, keskivaikea hygieniavaiheen hoito, purentafysiologisen potilaan tutkimus ja hoito, purennankuntoutuksen tarpeen tunnistaminen, ortodontisen potilaan tutkiminen ja hoitosuunnitelma. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa terveyden edistämistä yksilö- ja väestötasolla.

 
Sisältö 

Potilaan kokonaishoito. Endodontisen potilaan hoito, hampaanpoistot ohjattuna, kariologinen perushoito, keskivaikea hygieniahoito, purentafysiologisen potilaan tutkimus ja hoito, purennankuntoutuksen tarpeen tunnistaminen, ortodontisen potilaan tutkiminen ja hoitosuunnitelma.

 
Järjestämistapa 

Tutkintoasetuksen edellyttämä kliininen harjoittelu (38 op) toteutetaan Oulun kaupungin Opetushammashoitolassa. Oppimisympäristö on moniammatillinen.

 
Toteutustavat 

Kliininen harjoittelu tapahtuu ohjauksen alaisena moniammatillisesti. Opiskelijat suorittavat potilaille kokonaishoitoa, joka sisältää seuraavat kokonaisuudet: kliininen ja radiologinen diagnostiikka ja hoidon suunnittelu, suu- ja leukakirurgia, ortodontia, kariologia, endodontia, parodontologia sekä protetiikka- ja purentafysiologia. Polikliininen harjoittelu suukirurgian ja diagnostiikan aloilla.

Kliiniset opettajat hyväksyvät kaikki potilaiden tutkimukseen ja hoitotoimenpiteisiin liittyvät vaiheet.     

Terveyden edistämisen oppitunti tai tapahtuma toteutetaan kouluympäristössä yhteistyössä suuhygienistiopiskelijoiden, OAMK ka

Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi ja oppiainekohtaiset kliiniset osaamistavoitteet

 
Kohderyhmä 

3. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Prekliinisten opintojen (1. ja 2. lukuvuoden opinnot) sekä 3. vuoden syyslukukauden opintojen hyväksytty suorittaminen

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kliinisessä harjoittelussa sovelletaan 1.-3. lukuvuosien opintoja käytäntöön

 
Oppimateriaali 

Kts. Yhteydet muihin opintojaksoihin.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen Opetushammashoitolan järjestämiin KLPH-vuoroihin erillisen ohjelman mukaisesti. Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi ja oppiainekohtaiset kliiniset osaamistavoitteet.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi ja oppiainekohtaiset kliiniset osaamistavoitteet

 
Vastuuhenkilö 

Tutkinto-ohjelmavastaava Ritva Näpänkangas, opetushammashoitolan palveluesimies

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Kliininen harjoittelu DC6  Opintojakso  Ritva Näpänkangas  13.01.22 -02.06.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: