Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091701A Kliininen harjoittelu DC5, 1 op 
Tunniste 091701A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Kliininen harjoittelu DC5  Lyhenne Harjoittelu DC5 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Ritva Näpänkangas 

Kuvaus
Laajuus 

1 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

3. lukuvuoden syyslukukausi (DC5)

 
Osaamistavoitteet 

Potilaan kohtaaminen, perehtyminen potilaan kokonaishoitoon ja potilastietojärjestelmään.

Opiskelija perehtyy opetushammashoitolan toimintaympäristöön.

Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi ja oppiainekohtaiset kliiniset osaamistavoitteet

 
Sisältö 

Ensimmäisen potilaan tutkiminen, hoitosuunnitelma ja ensimmäiset toimenpiteet.

 
Järjestämistapa 

Tutkintoasetuksen edellyttämä kliininen harjoittelu (38 op) toteutetaan Oulun kaupungin Opetushammashoitolassa ja Oulun yliopistollisen sairaalan hammas- ja suusairauksien klinikassa. Kliininen harjoitteluvaihe alkaa 5. lukukauden lopussa ja kestää 10. lukukauden loppuun, kunnes opintopistemäärä täyttyy ja osaamistavoitteet on saavutettu. Oppimisympäristö on moniammatillinen.

 
Toteutustavat 

Harjoittelu alkaa pareittain toistensa tutkimisella. Ensimmäisen potilaan tutkiminen, hoitosuunnitelma ja ensimmäiset toimenpiteet jatkuvat parityöskentelynä. Kliiniset opettajat ja hoitajat ohjaavat potilaan hoitoa ja kliiniset opettajat hyväksyvät kaikki potilaiden tutkimukseen ja hoitotoimenpiteisiin liittyvät vaiheet.

 
Kohderyhmä 

3. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

 3. syyslukukauden aiemmat opinnot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Opetushammashoitolan infot ja perehdytysmateriaalit

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen Opetushammashoitolan järjestämiin KLPH-vuoroihin erillisen ohjelman mukaisesti.

Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi ja oppiainekohtaiset kliiniset osaamistavoitteet.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi ja oppiainekohtaiset kliiniset osaamistavoitteet

 
Vastuuhenkilö 

Tutkinto-ohjelmavastaava Ritva Näpänkangas, opetushammashoitolan palveluesimies

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Kliininen harjoittelu DC5  Opintojakso  Raija Lähdesmäki  22.11.21 -16.12.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: