Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091601S Tutkielman ohjaussopimus, 4 op 
Tunniste 091601S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Tutkielman ohjaussopimus  Lyhenne Tutkimussuunn. 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Kuvaus
Laajuus 

4 op

 
Opetuskieli 

Suomi, Englanti

 
Ajoitus 

Tutkielma voidaan aloittaa jo opintojen alkuvaiheessa. Mahdolliset tutkimystyön aloittamista koskevat edellytykset ovat aihekohtaisia ja aloituksesta sovitaan asianomaisen tutkimusprojektin vastuuhenkilön kanssa.

 
Osaamistavoitteet 

Tutkielma on tieteellinen opinnäytetyö, jossa opiskelijan tulee kyetä osoittamaan hallitsevansa tieteellisen ajattelun ja tieteen tekemisen säännöt. Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy hammaslääketieteelliseen tutkimustyöhön ja kykenee arvioimaan hammaslääketieteellisiä julkaisuja, kykenee itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn osana tiedeyhteisöä, kehittää ongelmanratkaisukykyä, kriittisyyttä ja eettistä ajattelua sekä lisää valmiuksiaan tieteelliseen kirjoittamiseen ja viestintään.

Tutkielmaan (20 op) sisältyy ohjaussopimuksen ja tutkimussuunnitelman laatiminen (4 op), kirjallinen tutkielma ja sen esittäminen sekä osallistuminen kaksi kertaa tutkimusseminaareihin. Tutkielma on ohjattu tutkimustyö, johon kuuluu opiskelijan yksin kirjoittama tutkielma tai yhteisartikkeli, jossa opiskelijan nimi on tekijäluettelossa ensimmäisenä tai toisena.

Hammaslääketieteen oppiaineiden vastuuhenkilöiltä saa tietoa tutkimusprojekteista ja niihin liittyvistä tutkielmien aiheista. Kerran vuodessa järjestettävässä info-tilaisuudessa voi perehtyä kootusti eri oppiaineiden tutkimusprojekteihin. Tutkielman aiheen ja ohjaajan voi löytää myös valtakunnallisen Syväriportin kautta http://www.duodecim.fi/syvariportti/ 

 
Sisältö 

Tutkimussuunnitelman ja ohjaussopimuksen laatiminen.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tutkielman ohjaussopimuslomake löytyy täältä: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/57251#6196 

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / Täydennettävä

 
Vastuuhenkilö 

Tuomo Heikkinen

 
Työelämäyhteistyö 

Tutkielman tekeminen voi antaa erinomaiset mahdollisuudet kehittää työelämän käytäntöjä ja luoda kontakteja työelämään.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: