Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091506S Säteilyturvallisuus hammaslääketieteessä, 0.5-0.6 op 
Tunniste 091506S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Säteilyturvallisuus hammaslääketieteessä  Lyhenne Säteilyturvalli 
Laajuus0.5-0.6 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Annina Sipola 

Kuvaus
Laajuus 

0,5 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, 4. lukuvuosi, jatkuu kevätkukukaudella.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää, että diagnostiikka on kaiken hoidon edellytys
- tuntee hampaiston, leukojen ja leukanivelten sekä poskionteloiden röntgenkuvausmenetelmät, niiden mahdollisuudet ja rajoitukset
- osaa suorittaa hammaslääketieteellisen radiologian perustutkimukset
- ymmärtää nykyaikaisten röntgenkuvausmenetelmien periaatteet, laiteopin, kuvausindikaatiot
- osaa hampaiston ja leukojen normaali anatomian ja keskeiset kehityshäiriöt
- hallitsee karieksen, marginaalisen parodontiumin ja tavallisimpien periapikaalisten löydösten röntgendiagnostiikan
- tuntee keskeiset hammasröntgentoimintaan liittyvät lait ja asetukset sekä viranomaisten antaman ohjeistukset säteilyn käytöstä.

 
Sisältö 

Röntgensäteilyn käyttöön liittyvä lainsäädäntö ja lainsäädännön vaatimat toimenpiteet, erityisesti hammasröntgentoimintaan liittyvät laadunvarmistustoimenpiteet.

 
Järjestämistapa 

Luennot, harjoitustyöt
Moodle

 
Toteutustavat 

Luennot, harjoitustyöt
Moodle

 
Kohderyhmä 

4 vuoden kevät, hammaslääketieteen opiskelijat

 
Oppimateriaali 

White, Pharoah; Oral Radiology: Principles and Interpretation, uusin painos, säteilyturvakeskeskuksen (STUK) materiaali ja kurssilla jaettava muu materiaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Hyväksytty/hylätty, läsnäolovelvollisuus

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään arviointia hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Annina Sipola

 
Työelämäyhteistyö 

Opetushammashoitola, Oulun kaupunki.

 
Lisätiedot 

Kurssi on hammaslääkärikoulutukseen kuuluvaa lakisääteistä säteilysuojelukoulutusta.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Säteilyturvallisuus hammaslääketieteessä  Opintojakso  0.5  Annina Sipola  06.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: