Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090186S-05 Paroendoleesiot, 0 op / 0 ov 
Tunniste 090186S-05  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Paroendoleesiot  Lyhenne Paroendoleesiot 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Pernu, Hilkka Elina 
Pekka Ylöstalo 

Kuvaus
Laajuus 

0 op (Osa 090186S Traumat ja odontogeeniset infektiot 5 op opintoja, vastaa 0,3 op:een työmäärää)

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

4. lukuvuoden kevätlukukausi, syventävät opinnot

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelijan tulee hallita paroendoleesioiden kliininen ja radiologinen taudin kuva ja osata diagnosoida ja hoitaa leesiot.

 

 
Sisältö 

Paroendoleesioiden taudinkuva, diagnostiikka ja hoito.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot (3h), itsenäinen opiskelu

 
Kohderyhmä 

4. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Suukirurgiset perustiedot ja -taidot -juonne.

OSCE 

 
Oppimateriaali 

Newman and Carranzas Clinical Periodontology. Thirteenth (13th) Edition. Newman, Takei, Klokkevold, Carranza. W.B. Saunders Company (2019). ISBN: 978-0-323-52300-4. (tai uusin painos, josta asiasisällöltään vastaavat sivut).

Sivut: Kpl 46:498-505 + e-sivut

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä .

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Läsnäolovelvoite.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta

 
Vastuuhenkilö 

Professori Pekka Ylöstalo

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Opetus sisältyy oppiaineen loppukuulusteluun.
Kunkin opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä seuraavaan jaksoon osallistumiselle. Loppukuulusteluun osallistuminen edellyttää kaikkien jaksojen hyväksyttyä suorittamista ja osoitusta hallita parodontologinen hoito (vaadittujen potilashoitojen hyväksytty suorittaminen) ja toimiminen moniammatillisessa tiimissä. Loppuarvosanaan vaikuttavat opintojaksojen sekä loppukuulustelun arvosanat ja arvio kliinisistä opinnoista.

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: