Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090186S-04 Anestesiologia, 0 op / 0 ov 
Tunniste 090186S-04  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Anestesiologia  Lyhenne Anestesiologia 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Kuvaus
Laajuus 

1 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

DC8, Aineopinnot

 
Osaamistavoitteet 

Tavoitteena on tutustuminen hammaslääketieteessä käytettäviin anestesiamuotoihin sekä hätätilanteiden hallintaan

 
Sisältö 

Anestesiamuodot, hätätilanteet/elvytys, kanylointi

 
Järjestämistapa 

Luennot, harjoitukset

 
Toteutustavat 

Luennot (12 h), leikkauksissa mukanaolo/seuranta OYS:n hammas- ja suusairauksien klinikassa 

 
Kohderyhmä 

4. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei ole

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali

Anestesiologian ja tehohoidon perusteet/Leila Niemi-Murola, Kirsimarja Metsävainio, Teijo Saari, Annukka Vahtera, Merja Vakkala (toim.), Duodecim, uusin painos soveltuvin osin.

Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery/Editors: James R. Hupp, Edward Ellis, Myron R. Tucker. 5th ed. Mosby 2008. Chapter 2

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Läsnäolo

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Professori Janne Liisanantti

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Kuuluu Suukirurgiset perustiedot ja -taidot juonteeseen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: