Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090186S-01 Suuradiologia III, 0 op / 0 ov 
Tunniste 090186S-01  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Suuradiologia III  Lyhenne Suuradiol III 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Annina Sipola 

Kuvaus
Laajuus 

0 op (osa 4 op opintoja, vastaa 0.8 op työmäärää)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään kevät lukukaudella, 4. lukuvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää eri kuvantamismenetelmien rajoitukset ja mahdollisuudet traumojen ja infektioiden diagnostiikassa
- osaa diagnostisoida hammas-, leuka- ja kasvovammoja sekä kykenee arvioimaan näiden paranemista röntgenkuvin 
- osaa diagnosoida röntgenkuvista suun- ja leukojen alueen infektiofokukset
- osaa perikoroniitin, osteomyeliitin ja osteonekroosin radiologiset piirteet.

 
Sisältö 

Traumojen syntymekanismit, traumojen luokittelu, myös maitohampaiston ja lasten hampaiston traumojen erityispiirteet. Traumojen tyypilliset löydökset, kuvausmenetelmät ja kuvausmenetelmän valinta, paraneminen ja komplikaatiot ja niiden röntgenologinen seuranta.
Hampaiston- ja leukojen alueen tulehdukset, perikoroniitti, osteomyeliitti ja osteonekroosi.

 
Järjestämistapa 

Luennot, kuvientulkintaharjoitukset, harjoitustyöt

Moodle

 
Toteutustavat 

Luennot ja kuvientulkintaharjoitukset, Moodle

 
Kohderyhmä 

4. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakson osa Suuradiologia III on osa Suukirurgiset perustiedot ja taidot -juonteeseen kuuluvaa opintojaksoa Traumat ja odontogeeniset infektiot.

 
Oppimateriaali 

White, Pharoah; Oral Radiology: Principles and Interpretation, uusin painos

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakson osa tentitään opintokokonaisuuden Traumat ja odontogeeniset infektiot -tentissä yhdessä opintojakson osan Suukirurgia IV kanssa.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Annina Sipola

 
Työelämäyhteistyö 

Opetushammashoitola, Oulun kaupunki

 
Lisätiedot 

Suukirurgiset perustiedot ja -taidot -juonne, Traumat ja odontogeeniset infektiot -opintojakso

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: