Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090183Y Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 3, 0.5 op 
Tunniste 090183Y  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 3  Lyhenne Kasvaminen hl 3 
Laajuus0.5 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Raija Lähdesmäki 

Kuvaus
Laajuus 

0,5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

4. lukuvuoden kevät, DC 8 (-DC10)

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija hahmottaa ammatti-identiteettinsä ja asiantuntijuutensa kasvamisen. Opiskelija valmistautuu työskentelemään viransijaisena ja tietää siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet.

 
Sisältö 

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon rakenne ja tavoitteet, henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), Oulun yliopisto ja lääketieteellinen tiedekunta opiskelu- ja tiedeyhteisönä, opintososiaaliset kysymykset, hammaslääkäriksi kasvaminen.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Apollonia Symposiumiin osallistuminen (5. lkv syventävän käytännön harjoittelun info, hammaslääkäripäivät), pienryhmäohjaus, omaopettajatoiminta, henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen ja arviointi, itsenäinen työskentely. Oikeushammaslääketiede

 
Kohderyhmä 

4.-(5. vuoden) hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Hammaslääketieteen koulutusohjelman opinto-opas, lääketieteen koulutusohjelman opinto-opas ja Oulun yliopiston yleisopas

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Aktiivinen osallistuminen infoihin (4. ja 5. lkv), Apollonia Symposiumin luennoille osallistuminen (5. lkv hammaslääkäripäivät).

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään sanallista arviointiasteikkoa hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö Raija Lähdesmäki 

 
Työelämäyhteistyö 

Valmistautuminen viransijaisuuteen.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: