Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090182Y Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 2, 0.5 op 
Tunniste 090182Y  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 2  Lyhenne Kasvaminen hl 2 
Laajuus0.5 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Raija Lähdesmäki 

Kuvaus
Laajuus 

0,5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

4. lukuvuoden syksy (DC7)

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija pystyy suunnittelemaan opintojensa etenemisen ja hahmottamaan ammatti-identiteettiään ja asiantuntijuuteen kasvamista. Opiskelija ymmärtää tutkitun tiedon merkityksen hammaslääkärin työssä ja löytää tiedonhakuprosessien avulla vastauksia tutkimuskysymyksiinsä.

 
Sisältö 

Oulun yliopisto ja lääketieteellinen tiedekunta opiskelu- ja tiedeyhteisönä; opintososiaaliset kysymykset; hammaslääkäriksi kasvaminen, tutkitun tiedon hyödyntäminen.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus, pienryhmäharjoitukset

 
Toteutustavat 

Omaopettajatoiminta, infotilaisuudet, tiedonhaku pienryhmissä

 
Kohderyhmä 

4. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Opinto-opas, HOPS, tietokannat

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Aktiivinen osallistuminen pienryhmäharjoituksiin.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään sanallista arviointiasteikkoa hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö Raija Lähdesmäki

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: