Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090182A-03 Ravitsemus, 0 op / 0 ov 
Tunniste 090182A-03  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Ravitsemus  Lyhenne Ravitsemus 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Kuvaus
Laajuus 

0 op (osa opintojakson 090182A Johdatus potilashoitoon 5 op opintoja, vastaa 0,5 op työmäärää)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

3. lukuvuoden syyslukukausi (DC5)

 
Osaamistavoitteet 

Ravinnon merkitys sairauksien hoidossa, tarkempana esimerkkinä kohonneen kolesterolipitoisuuden ruokavaliohoito

Ravitsemustilan arviointi ja aliravitsemuksen merkitys

Terveellisen ruokavalion periaatteet, ravitsemussuositukset, ravinto-ongelmat ja ruoan käyttö

Ruokavaliohoidon periaatteet, tavoitteet ja käytännön toteutus tyypin 2 diabeteksen, dyslipidemioiden ja hypertension ehkäisyssä ja hoidossa sekä keliakian hoidossa

Elintapojen muutosprosessiin perehtyminen

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Luennot: 4 tuntia ravitsemusterapeutti ja 2 tuntia lihavuus-luentoja

Mahdollinen Optima-tehtävä

 
Kohderyhmä 

3. lukuvuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Osa Johdatus potilashoitoon -opintojaksoa

 
Oppimateriaali 

Suositeltavia oppikirjoja:
Vauhkonen I, Holmström P: Sisätaudit. (4. painos, 2012), Sanoma pro
Heikkilä J, Mäkijärvi M. EKG (2003), Kustannus Oy Duodecim
Heikkilä J, Kupari M, Airaksinen J, Huikuri H, Nieminen MS, Peuhkurinen K. Kardiologia (2008), Kustannus Oy Duodecim
Mäkijärvi M, Parikka H, Raatikainen P, Heikkilä J. EKG-tulkinnan työkirja (2006), Kustannus Oy Duodecim
Huovinen P, Hedman K, Heikkinen T, Järvinen A, Meri S, Vaara M. (toim.): Mikrobiologia – Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet, kirja 1 (1.-2. painos, 2011), Kustannus Oy Duodecim
Hedman K, Heikkinen T, Huovinen P, Järvinen A, Meri S, Vaara M. (toim.): Immunologia – Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet, kirja 2 (2011), Kustannus Oy Duodecim
Hedman K, Heikkinen T, Huovinen P, Järvinen A, Meri S, Vaara M. (toim.): Infektiosairaudet – Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet, kirja 3 (2011), Kustannus Oy Duodecim
Pasternack, A (toim.): Nefrologia (2012), Kustannus Oy Duodecim
Höckerstedt K, Färkkilä M, Kivilaakso E, Pikkarainen P. Gastroenterologia ja hepatologia (2007), Kustannus Oy Duodecim Kaarteenaho R., Brander P., Halme M., Kinnula V (toim).: Keuhkosairaudet – diagnostiikka ja hoito (2013), Kustannus Oy Duodecim
Koskenvuo K. (toim.): Sairauksien ehkäisy (2003), Kustannus Oy Duodecim
Martio J., Karjalainen A., Kauppi M., Kukkurainen M-L., Kyngäs H.: Reuma (2007), Kustannus Oy Duodecim
Ruutu T, Rajamäki A, Lassila R, Porkka K. Veritaudit (2007), Kustannus Oy Duodecim
Välimäki M, Sane T, Dunkel L.: Endokrinologia (2. painos, 2009) Kustannus Oy Duodecim
Thaler M. The only EKG book you'll ever need. 4th ed (2003). Lippincott Williams & Wilkins

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Läsnäolo, mahdollinen Optima-tehtävä

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Professori Olavi Ukkola

 
Lisätiedot 

Osa Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot juonnetta

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: