Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090182A-01 Kliiniseen potilasharjoitteluun perehdyttäminen, 0 op / 0 ov 
Tunniste 090182A-01  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Kliiniseen potilasharjoitteluun perehdyttäminen  Lyhenne Kliiniseen poti 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Pernu, Hilkka Elina 

Kuvaus
Laajuus 

0 op (osa opintojakson 090182A Johdatus potilashoitoon 5 op opintoja, vastaa 1,5 op työmäärää)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

DC5-DC6, Aineopinnot

 
Osaamistavoitteet 

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija kliiniseen potilasharjoitteluun, potilaan kohtaamiseen ja kliinisen palvelun käytännön järjestelyihin sekä toimimiseen suun terveydenhuollon moniammatillisessa tiimissä.

 
Sisältö 

Opetushammashoitolaan tutustuminen, salassapitovelvollisuus, klinikkasali työympäristönä, hoitoyksikön ja yleisimpien potilastyössä käytettävien välineiden käytön opastus, hygienia ja aseptiikka, välinehuolto, kliinisen työskentelyn ergonomia, opetuspotilaan kohtaaminen, potilasasiakirjakäytännöt ja potilashallinto, kliinisen potilasharjoittelun hallinnollinen seuranta.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Luennot, demonstraatiot, tutustumiskäynnit, itseopiskelu, keskustelu

 
Kohderyhmä 

3. lukuvuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Läsnäolovelvollisuus

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Osastonhammaslääkäri Hilkka Pernu

Yliopitotutkija Raija Lähdesmäki

 
Lisätiedot 

Hammaslääkärin perustiedot- ja taidot juonne. Opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä kliinisen potilasharjoittelun aloittamiselle.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: