Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090182A Johdatus potilashoitoon, 5 op 
Tunniste 090182A  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Johdatus potilashoitoon  Lyhenne Johdatus potila 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Marja-Liisa Laitala 
Pernu, Hilkka Elina 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

3. lukuvuoden syyslukukausi (DC5), Aineopinnot

 
Sisältö 

Koostuu opintojakson osista:
090182A-01 Kliiniseen potilasharjoitteluun perehdyttäminen (1,5 op)
090182A-03 Ravitsemus (0,5 op)
090182A-04 Yleiskirurgian propedeuttinen kurssi (1,5 op)
090182A-05 Terveydenhuolto I (1,0 op) ja
090182A-06 Terveydenhuolto II (0,5 op)

Tarkemmat kuvaukset löytyvät ko. osasta

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: