Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090181Y Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 1, 1 op 
Tunniste 090181Y  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 1  Lyhenne Kasvaminen hl 1 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Ritva Näpänkangas 

Kuvaus
Laajuus 

1 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

3. lukuvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee hammaslääketieteen koulutuksen rakenteen ja tavoitteet sekä perehtyy Oulun yliopistoon ja lääketieteelliseen tiedekuntaan opiskelu- ja tiedeyhteisönä. Opiskelija pystyy suunnittelemaan opintojensa etenemisen ja hahmottamaan ammatti-identiteettiään ja asiantuntijuuteen kasvamista.

 
Sisältö 

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon rakenne ja tavoitteet, henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), Oulun yliopisto ja lääketieteellinen tiedekunta opiskelu- ja tiedeyhteisönä, opintososiaaliset kysymykset, hammaslääkäriksi kasvaminen.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Kaikille yhteiset informaatiotilaisuudet, pienryhmäohjaus, omaopettajatoiminta, henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen ja arviointi, itsenäinen työskentely. Osallistuminen Suomen hammaslääkäriseura Apollonian järjestämille Hammaslääkäripäiville.

 
Kohderyhmä 

3. lukuvuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Oppimateriaali 

Hammaslääketieteen koulutusohjelman opinto-opas, lääketieteen koulutusohjelman opinto-opas ja Oulun yliopiston yleisopas, konferenssimateriaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Aktiivinen osallistuminen pienryhmäohjaukseen ja HOPS:in laatiminen. Osallistuminen hammaslääkäripäiville.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään sanallista arviointiasteikkoa hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistotutkija, hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö Ritva Näpänkangas

 
Työelämäyhteistyö 

Verkostoituminen työelämään Hammaslääkäripäivien yhteydessä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 1  Opintojakso  Raija Lähdesmäki  09.08.21 -18.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: