Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090177A-05 Suukirurgia III, 0 op / 0 ov 
Tunniste 090177A-05  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Suukirurgia III  Lyhenne Suukirurgia III 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Petri Iso-Kungas 
György Sandor 
Ylikontiola, Leena Päivikki 

Kuvaus
Laajuus 

0 op (osa 5 op opintoja, vastaa 0.5 op työmäärää)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

4. lukuvuosi (DC7, Aineopinnot)

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson päätyttyä opiskelija tuntee erityispiirteet, jotka liittyvät lapsipotilaiden suu- ja leukakirurgiseen hoitoon sekä tunnistaa erilaisia kehityshäiriöitä, joihin liittyy kallon ja leukojen alueen muutoksia.

 
Sisältö 

Lapsipotilaiden suu- ja leukakirurgisen hoidon erityispiirteet

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot

 
Kohderyhmä 

4. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei ole

 
Oppimateriaali 

Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery/Editors: James R. Hupp, Edward Ellis, Myron R. Tucker. Mosby, uusin painos


Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Läsnäolovelvollisuus

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Yliopisto-opettaja Petri Iso-Kungas

Professori György Sandor

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Kuuluu Kasvu ja kehitys -juonteeseen ja Lasten ja nuorten hammaslääketiede -opintojaksoon

Ent.  Kirurgia lasten hammashoidossa

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Suukirurgia III  Opintojakso  Ylikontiola, Leena Päivikki  09.11.20

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Suukirurgia III tentti  Tentti    04.12.20
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: