Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090177A-05 Suukirurgia III, 0 op / 0 ov 
Tunniste 090177A-05  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Suukirurgia III  Lyhenne Suukirurgia III 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Petri Iso-Kungas 
György Sandor 
Leena Ylikontiola 

Kuvaus
Laajuus 

0 op (osa 5 op opintoja, vastaa 0.5 op työmäärää)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

4. lukuvuosi (DC7, Aineopinnot)

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson päätyttyä opiskelija tuntee erityispiirteet, jotka liittyvät lapsipotilaiden suu- ja leukakirurgiseen hoitoon sekä tunnistaa erilaisia kehityshäiriöitä, joihin liittyy kallon ja leukojen alueen muutoksia.

 
Sisältö 

Lapsipotilaiden suu- ja leukakirurgisen hoidon erityispiirteet

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot

 
Kohderyhmä 

4. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei ole

 
Oppimateriaali 

Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery/Editors: James R. Hupp, Edward Ellis, Myron R. Tucker. Mosby, uusin painos


Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Läsnäolovelvollisuus

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Yliopisto-opettaja Petri Iso-Kungas

Professori György Sandor

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Kuuluu Kasvu ja kehitys -juonteeseen ja Lasten ja nuorten hammaslääketiede -opintojaksoon

Ent.  Kirurgia lasten hammashoidossa

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: