Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090177A-04 Terveydenhuolto III, 0 op / 0 ov 
Tunniste 090177A-04  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Terveydenhuolto III  Lyhenne Terveydenh III 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Marja-Liisa Laitala 

Kuvaus
Laajuus 

Osa opintojaksoa 090177A Lasten ja nuorten hammaslääketiede 5 op opintoja, vastaa 1,0 op työmäärää

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

4. lukuvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa lasten ja nuorten suunterveyteen ja suunterveydenhuoltoon liittyvät erityiskysymykset
  • tuntee näytön asteen arvioinnin perusmenetelmät
  • osaa hankkia ja kriittisesti arvioida tutkimustietoa
 
Sisältö 

Lasten ja nuorten suunterveyteen ja suunterveydenhuoltoon liittyvät erityiskysymykset, tieteellisen näytön käsite, tiedonhaku ja tiedon kriittinen arviointi

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 10 h, kirjallinen oppimistehtävä ja itsenäinen opiskelu 7 h

 
Kohderyhmä 

4. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Osa opintojaksoa 090177A Lasten ja nuorten hammaslääketiede

 
Oppimateriaali 

Opintojakson alussa ilmoitetaan suositeltava kirjallisuus ja jaetaan ajankohtainen materiaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Oppimisen arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään sanallista arviota hyväksytty tai hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistotutkija Marja-Liisa Laitala , HLT, EHL Vesa Pohjola

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Opintojakso kuuluu Kasvu ja kehitys juonteeseen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: