Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090177A-03 Parodontologia IV, 0 op / 0 ov 
Tunniste 090177A-03  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Parodontologia IV  Lyhenne Parodontol IV 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Meeri Ojala 

Kuvaus
Laajuus 

0 op (osa 5 op opintoja, vastaa 0.3 op työmäärää)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

4. lukuvuoden syyslukukausi, Aineopinnot

 
Osaamistavoitteet 

Ymmärtää lasten ja nuorten parodontaaalikudosten erityispiirteet, osaa diagnosoida sairaudet, tunnistaa varhaiset muutokset ja osaa tunnistaa  riskiyksilöt ja ohjelmoida hoidon.

 
Sisältö 

Lasten ja nuorten parodontaalisairauksien diagnostiikka ja hoito. Lasten ja nuorten hampaiden kiinnityskudosten anatomia ja fysiologia, vaihduntavaiheen ja puberteetin aiheuttamat muutokset, kiinnityskudossairauksien diagnostiikka ja hoito.

 

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot, itsenäinen opiskelu, juonnetentti

 
Kohderyhmä 

4. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Edellytyksenä opintojaksoon osallistumiselle on oppiaineen aiempien teoreettisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Parodontaalisairaudet lapsilla ja nuorilla on osa kasvu- ja kehitysjuonnetta, johon kuuluu parodontologian lisäksi opintojaksot ortodontian, pedodontian, sosiaalihammaslääketieteen, kirurgian ja limakalvosairauksien oppialoilta.

 

 
Oppimateriaali 

Newman and Carranzas Clinical Periodontology. Thirteenth (13th) Edition. Newman, Takei, Klokkevold, Carranza. W.B. Saunders Company (2019). ISBN: 978-0-323-52300-4. (tai uusin painos, josta asiasisällöltään vastaavat sivut).
Kpl 21:277-286.

Luennoilla jaettu kirjallinen materiaali.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Numeerinen arviointiasteikko 1-5.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Parodontaalisairaudet lapsilla ja nuorilla osuudessa käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5.  

 

 
Vastuuhenkilö 

Professori Pekka Ylöstalo, Yliopisto-opettaja Meeri Ojala

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Opetus sisältyy oppiaineen loppukuulusteluun.
Kunkin opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä seuraavaan jaksoon osallistumiselle. Loppukuulusteluun osallistuminen edellyttää kaikkien jaksojen hyväksyttyä suorittamista ja osoitusta hallita parodontologinen hoito (vaadittujen potilashoitojen hyväksytty suorittaminen) ja toimiminen moniammatillisessa tiimissä. Loppuarvosanaan vaikuttavat opintojaksojen sekä loppukuulustelun arvosanat ja arvio kliinisistä opinnoista.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: