Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090177A-01 Lastentautioppi ja lastenpsykiatria, 0 op / 0 ov 
Tunniste 090177A-01  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Lastentautioppi ja lastenpsykiatria  Lyhenne Lastentautioppi 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Marja-Liisa Laitala 
Päivi Rajavaara 

Kuvaus
Laajuus 

0 op (osa 5 op opintoja, vastaa 0.5 op työmäärää)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

DC7, Aineopinnot

 
Osaamistavoitteet 

Teemapäivien jälkeen opiskelijoilla on tieto lapsen normaalista psyykkisestä kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä lasten yleisimmistä akuuteista ja kroonisista sairauksista. kivun- ja infektioiden hoidosta.

 
Sisältö 

Lasten normaali psyykkinen kehitys ja siinä esiintyvät yleisimmät häiriöt. Endokrinologia, astma, syöpä- ja reumataudit, kehitysvammaisten hoito, genetiikka, infektiot ja niiden hoito, kivun hallinta.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus: luennot, 100 % läsnäolovelvollisuus

 
Toteutustavat 

Teemapäivät 12 h luentoa (läsnäolovelvollisuus)

 
Kohderyhmä 

Pakollinen kaikille hammaslääketieteen opiskelijoille

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia suoritusmuotoja.

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaalit

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luento-opetus (100%)

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Läsnäolovelvollisuus

 
Vastuuhenkilö 

Päivi Rajavaara, Marja-Liisa Laitala

 
Lisätiedot 

Pakollinen kaikille hammaslääketieteen opiskelijoille.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: