Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090174S-06 Oikeushammaslääketiede, 0 op / 0 ov 
Tunniste 090174S-06  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Oikeushammaslääketiede  Lyhenne Oikeushammaslää 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Marja-Liisa Laitala 
Raija Lähdesmäki 

Kuvaus
Laajuus 

0,3 op, osa opintojaksoa 090174S-06 Erikoisalakohtainen lääketiede II (5 op)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

5. opiskeluvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

·         hahmottaa oikeushammaslääketieteen roolin oikeudellisten kysymysten ratkaisemisessa

·         ymmärtää hammaslääketieteen merkityksen uhrin tunnistamisessa

 
Sisältö 

Oikeushammaslääketieteen perusteet

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus, vastaa 8 h opiskelijan työtä (= 0,3 op)

 
Kohderyhmä 

Hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

ei

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

ei

 
Oppimateriaali 

Luennoilla jaettu materiaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakson arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään sanallista arviota hyväksytty tai hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Tutkinto-ohjelmavastaava Raija Lähdesmäki

Yliopistotutkija Marja-Liisa Laitala

 
Työelämäyhteistyö 

ei

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: