Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090174S-05 Psykiatria, 0 op / 0 ov 
Tunniste 090174S-05  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Psykiatria  Lyhenne Psykiatria 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Veijola, Juha Martti 

Kuvaus
Laajuus 

Vastaa 0.4 op työmäärää

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

DC9, Syventävät opinnot

 
Osaamistavoitteet 

Tavoitteena on, että opiskelija opintojakson käytyään tunnistaa psykiatrisen potilaan, nuorisopotilaan ja päihdepotilaan erityispiirteet. Opiskelija osaa valita työtapansa ja tehdä hoitopäätökset huomioiden eri-ikäiset psykiatriset potilaat, aikuiset ja niin ala- kuin täysikäiset nuoret sekä vakavat mielenterveyshäiriöt, syömishäiriöt sekä alkoholi- ja päihdeongelmat. Lisäksi opiskelija ymmärtää suun ja hampaiden psykologisen merkityksen.

 
Sisältö 

Yleisimmät psykiatriset sairaudet, niiden etiologia, hoito ja lääkitys, sekä niiden merkitys hammashoidon kannalta, lisäksi psykiatrisen potilaan ja nuoren kohtaaminen, alkoholi- ja huumeongelma potilaalla.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot (6 tuntia)

 
Kohderyhmä 

5. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Erikoisalakohtainen lääketiede II

 
Oppimateriaali 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, opetuksen yhteydessä jaettu aineisto

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Läsnäolovelvollisuus

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään sanallista arviointiasteikkoa hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Professori Juha Veijola ja kliininen opettaja Anu-Helmi Halt

 

 
Työelämäyhteistyö 

ei ole

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: