Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090174S-02 Mikrobiologia/Infektiosairaudet, 0 op / 0 ov 
Tunniste 090174S-02  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Mikrobiologia/Infektiosairaudet  Lyhenne MB/Infektiot 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Syrjälä, Anna-Maija Hannele 

Kuvaus
Laajuus 

0 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso sijoittuu 5 vuoden syyslukukaudelle

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin tavoitteena on esitellä opiskelijalle hammaslääketiedettä sivuavia infektiosairauksia ja niiden diagnostiikan ja hoidon periaatteita sekä antaa valmiuksia omatoimiseen infektiosairauksien alan opiskeluun.

 
Sisältö 

Tavallisimmat hammaslääketiedettä sivuavat infektiosairaudet, niiden diagnostiikka ja hoito

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Lähiopetus

 
Kohderyhmä 

5. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Suositellaan aikaisempien hammaslääketieteen opintojaksojen suorittamista

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Suusairaudet ja terveys -juonne,

Osa Erikoisalakohtainen lääketiede II -opintojaksoa

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali, artikkelit

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakson suorittamiseen sisältyy osallistuminen hammaslääketiedettä sivuaville luennoille ja Socrative-tentin hyväksytty suoritus.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään sanallista arviointiasteikkoa hyväksytty/hylätty, tenttinä Socrative tentti

 
Vastuuhenkilö 

Professori Olavi Ukkola

Yliopistotutkija Anna-Maija Syrjälä

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: