Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090173S-02 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, 0 op / 0 ov 
Tunniste 090173S-02  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Korva-, nenä- ja kurkkutaudit  Lyhenne Korva-, nenä- j 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Alho, Olli-Pekka 
Aleksi Laajala 
Syrjälä, Anna-Maija Hannele 

Kuvaus
Laajuus 

0.5 op / 12 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Opetus järjestetään 4. lukuvuoden keväällä

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija lyhyesti korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisalaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida korva-, nenä- ja kurkkutauteja hammas- ja suusairauksien näkökulmasta.

 
Sisältö 

Opetuksessa käsitellään suppeasti hammas- ja suusairauksia sivuavia korvan, nenän, suun, nielun, kurkunpään, sylkirauhasten, kasvojen ja kaulan alueen sairauksien syntyä, epidemiologiaa, diagnostiikkaa ja hoitoa.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus ja kertauskurssi ja oppimispäiväkirja Moodle oppimisympäristössä

 
Toteutustavat 

Luennot 6h

Oppimispäiväkirja/kertausverkkokurssi 6 h

 
Kohderyhmä 

4. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Suusairaudet ja terveys -juonne

Erikoisalakohtainen lääketiede I

 
Oppimateriaali 

luentomateriaalit

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Läsnäolovelvollisuus luennoilla ja erillinen verkkokertauskurssi / verkkoluentopäiväkirja

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään sanallista arviota hyväksytty tai hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Professori Olli-Pekka Alho

Yliopisto-opettaja Aleksi Laajala

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksolla ei ole työelämäyhteistyötä

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: